PL EN


2016 | 1 | 1 | 11-22
Article title

Strata na "toksycznych" opcjach walutowych i kontraktach terminowych forward jako koszt uzyskania przychodu osoby prawnej - ujęcie ogólne

Content
Title variants
EN
Loss on „Toxic” Currency Options and Forward Contracts as a Tax-Deductible Expense in Corporate Income Tax – General Issues
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Due to financial crisis many entrepreneurs suffered heavy losses on currency options and forward contracts. Tax authorities tend to disallow deduction of those losses from the taxable income. Many cases ended up in administrative courts, resulting in judicature controversies on the issue in question. This paper is the first of four in a cycle. The aim of the whole cycle will be to analyze deeply these controversies and suggest the proper interpretation of the legal provisions, determining whether losses on currency options and forward contracts should or should not be regarded as tax-deductible expenses. The aim of this paper is to determine the scope of the problems to solve as well as to analyze the legal character of the loss on non-deliverable currency options and forward contracts. Therefore this legal character has been determined in the light of Polish corporate income tax act. What is more, the problems with the interpretation of these losses as indirect deductible expenses have been solved.
PL
Jednym z efektów kryzysu finansowego było poniesienie przez wielu przedsiębiorców pokaźnych strat z tytułu opcji walutowych i kontraktów terminowych. Organy podatkowe niejednokrotnie kwestionowały możliwość zaliczenia tychże strat do kosztów uzyskania przychodu. Pomiędzy podatnikami i organami podatkowymi pojawiły się liczne spory. Wiele z nich trafiło przed sądy administracyjne, jednak rozstrzygane są one w niejednolity sposób. Niniejszy artykuł rozpoczyna cykl artykułów, których celem będzie przeprowadzenie dokładnej analizy problemu i ustalenie właściwej wykładni przepisów dotyczących zaliczenia strat poniesionych w opcjach walutowych i kontraktach terminowych do kosztów uzyskania przychodu. W opracowaniu ustalono zakres problematyki badawczej związanej z założonym tematem cyklu oraz zanalizowano charakter prawny straty na instrumentach nierzeczywistych w kontekście ogólnych przepisów o kosztach uzyskania przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych. Ustalono zatem charakter prawny straty na nierzeczywistych opcjach i kontraktach forward o charakterze zabezpieczającym w świetle regulacji podatku dochodowym od osób prawnych, a także rozwiązano problemy interpretacyjne związane z traktowaniem jej jako kosztu pośredniego.
Keywords
Year
Volume
1
Issue
1
Pages
11-22
Physical description
Dates
published
2016-03-16
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-issn-2299-6834-year-2016-volume-1-issue-1-article-931
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.