Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl
Title

Kultura i Wartości

Other titles

EN
Culture and Values

ISSN

2299-7806
Expand/Collapse Editorial office, Persons and institutions, Journal changes

Editorial office

Persons and institutions

Next title

Previous title

Expand/Collapse Notes, frequency, content page

Frequency

kwartalnik / quarterly

Full contents local availability

Yes

Notes

Na problematykę czasopisma „Kultura i Wartości” składają się zagadnienia, które, z jednej strony, mają charakter ponadczasowy i dotyczą budowy oraz mechanizmów funkcjonowania kultury jako takiej, ale z drugiej – mają swoje aktualne i współczesne oblicze, gdyż są odbiciem specyficznych wyzwań współczesności. Rocznik 2012 jest dostępny w Bibliotece Nauki wyłącznie w postaci metadanych (bez pełnych tekstów).
Journal contents

open years

JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.