PL EN


2014 | 42 | 2 | 173–183
Article title

Syncretism of modern Concheros: Some thoughts

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Concheros are one of the most interesting examples of the cultural and religious syncretism of modern Mexico. The main aim of this article is to present the theoretical basis for the possibility of interpretation of this phenomenon and its interpretation in anthropological terms. In this context, the analysis has been subjected to the phenomenon of magic, ritual and cultural memory in relation to danza de la conquista. The authors present a brief history of the tradition of the ritual dance in the colonial and modern communities, trying to understand their meaning and significance as a cultural activity and religious syncretism.
Year
Volume
42
Issue
2
Pages
173–183
Physical description
Dates
published
2014
online
2014-12-02
Contributors
References
 • Assmann A. 2009 Przestrzenie pamięci. Formy i przemiany pamięci kulturowej, [in:] Pamięć zbiorowa i kulturowa. Współczesna perspektywa niemiecka, ed. M. Saryusz-Wolska, Warszawa, p. 113–114.
 • Assman J. 2008 Pamięć kulturowa. Pismo, zapamiętywanie i polityczna tożsamość w cywilizacjach starożytnych, trans. A. Kryczyńska-Pham, Warszawa.
 • Banaszak G., Kmita J., 1991 Społeczno-regulacyjna koncepcja kultury, Warszawa.
 • Buchowski M., Burszta W.J. 1992 O założeniach interpretacji antropologicznej, Warszawa.
 • Goffman E. 2006 Rytuał interakcyjny, trans. A. Szulżycka, Warszawa.
 • Halbwachs M. 2008 Społeczne ramy pamięci, trans. M. Król, Warszawa.
 • Jestal J. 2011 Th e Concept of Ritual in Sociology and other Social Sciences (Pojęcie rytuału w socjologii i innych naukach społecznych), ,,Analecta Archaeologica Ressoviensia”, vol. 6, p. 133–175.
 • Kurath G. 1960 Panorama of Dance Ethnology, ,,Current Anthropology”, vol. 1, No. 3, p. 233–254.
 • Malinowski B. 2000 Jednostka, społeczność, kultura, vol. 8, Warszawa.
 • Nietzsche F. 2011 Also sprach Zarathustra: Ein Buch für Alle und Keinen, Berlin.
 • Nowicka E. 1997 Świat człowieka – świat kultury: Systematyczny wykład problemów antropologii kulturowej, Warszawa.
 • Pałubicka A., 2000 Koncepcje magii Frazera i Lévy-Bruhla a problem poznania humanistycznego (Frazer’s and Lévy-Bruhl’s conception of magic and the problem of humanistic cognize), [in:] Kultury archeologiczne a rzeczywistość pradziejowa (Archaeological cultures and historical realities), ed. S. Tabaczyński, Warszawa, p. 137–150.
 • Rauter J. 1984 La Música Popular en el Ciudad de Mexico, ,,Latin American Music Review”, vol. 5, No. 1, p. 97–101.
 • Rusek M.H. Danza de los concheros – przejaw synkretyzmu we współczesnym Meksyku, ,,Kultura – Historia – Globalizacja” No. 15/2014, p. 221-238.
 • Shank T. 1974 A Return to Aztec and Mayan Roots: At the Chicano and Latin American Festival, ,,The Drama Review: TDR”, vol. 18, No. 4, p. 56–70.
 • Walendziak T. 2008 Synkretyzm religijny, [in:] Dzieje kultury latynoamerykańskiej, ed. M.F. Gawrycki, Warszawa, p. 246–256.
 • Winch P. 1992 Rzeczywistość magii, [in:] Racjonalność i styl myślenia, ed. E. Mokrzycki, Warszawa, p. 242–294.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-issn-2299-9558-year-2014-volume-42-issue-2-article-5235
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.