PL EN


2014 | 42 | 4 | 319–333
Article title

Media na wsi podhalańskiej. Wyniki badań etnograficznych

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
This article relates the preliminary results of a research performed as a part of the project Ethnography of Media Audience and Local Common Sense conducted in years 2012–2014 by the Institute of Ethnology and Cultural Anthropology of the Warsaw University. The introductory part briefly presents previous ethnographic researches concerning reception of media, realized in Poland and other countries as well as basic theoretical assumptions explained in relation to the literature of the subject. The results presented in this paper pertain to the specifics of conversations in the rural areas of Podhale and their subjects in relations to media: the influence of movies, TV series and advertisements on the construction of contemporary Podhalan identity, local means of Internet usage and associated with it dangers and opportunities. The concluding summary concerns: local ways of verifying the media coverage through confrontation with everyday life experience; transformation of the media coverage through previously acquired common knowledge; reinforcement of regional stereotypes by the media; fortification of the Internet as a technology that creates new means of earning money and heavily divides the already existing age groups.
Year
Volume
42
Issue
4
Pages
319–333
Physical description
Dates
published
2014
online
2014-12-02
Contributors
References
 • Abu-Lughod L., Dramas of Nationhood. The Politics of Television in Egypt, Chicago 2005
 • Appadurai A., Nowoczesność bez granic. Kulturowe wymiary globalizacji, tłum. Z. Pucek, Kraków 2005
 • Baudrillard J., Symulakry i symulacja, tłum. S. Królak, Warszawa 2005
 • Certeau de M., Wynaleźć codzienność: sztuki działania, tłum. K. Thiel-Jańczuk, Kraków 2008
 • Cichocki P., Sieć przyjaciół: serwis społecznościowy oczami etnografa, Warszawa 2012
 • Detienne M., Vernant J.-P., Cunning Intelligence in Greek Culture and Society, Atlantic Highlands, N.J. 1978
 • Filiciak M., Media. Wersja beta, Gdańsk 2013
 • Filiciak M., Danielewicz M., Halawa M., Mazurek P., Nowotny A., Młodzi i media. Etnografia cyfrowego świata, „Kultura Popularna” 2010, nr 1 (27), s. 4–64.
 • Geertz C., Myśl potoczna jako system kulturowy, [w:] C. Geertz, Wiedza lokalna. Dalsze eseje z zakresu antropologii interpretatywnej, tłum. D. Wolska, Kraków 2005, s. 81–100.
 • Giddens A., Nowoczesność i tożsamość: „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, Warszawa 2006
 • Ginsburg F.D., Screen Memories: Resignifying the Traditional, [w:] In Indigenous Media, [w:] Media Worlds. Anthropology of New Terrain, eds. F.D. Ginsburg, L. Abu-Lughod, B. Larkin, Berkeley–Los Angeles–London 2002, s. 39–57.
 • Ginsburg F.D., Abu-Lughod L., Larkin B. (eds.), Media Worlds. Anthropology of New Terrain, Berkeley–Los Angeles–London 2002
 • Hall S., 1980 Encoding/Decoding, [w:] S. Hall, D. Hobson, A. Lowe, P. Willis, Culture, Media, Language, London, s. 128–138.
 • Halawa M., Życie codzienne z telewizorem, Warszawa 2006
 • Hastrup K., Droga do antropologii. Między doświadczeniem a teorią, tłum. E. Klekot, Kraków 2008
 • Herzfeld M., Antropologia. Praktykowanie teorii w kulturze i społeczeństwie, tłum. M.M. Piechaczek, Kraków 2004
 • Herzfeld M., Zażyłość kulturowa. Poetyka społeczna w państwie narodowym, tłum. M. Buchowski, Kraków 2011
 • Hobsbawm E., Wprowadzenie, [w:] Tradycja wynaleziona, red. E. Hobsbawm, T. Ranger, Kraków 2008
 • Jenkins H., Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów, Warszawa 2007
 • Kołakowski L., Obecność mitu, Warszawa 2005
 • Kroh A., Indian Films and Nigerian Lovers: Media and Creation of Parallel Modernities, „Africa” 2007, vol. 67 (3).
 • Kroh A., Sklep potrzeb kulturalnych, Warszawa 1999
 • Lash S., Lurry C., Globalny przemysł kulturowy. Medializacja rzeczy, tłum J. Marmurek, R. Mitoraj, Kraków 2011
 • Latour B., Nigdy nie byliśmy nowocześni: studium z antropologii symetrycznej, Warszawa 2011
 • Malewska-Szałygin A., Wyobrażenia o państwie i władzy we wsiach nowotarskich 1999–2005,Warszawa 2008
 • Malewska-Szałygin A., Widz wolny czy bezwolny?, [w:] Media wolne czy bezwolne?, Łomża 2011, s. 199–209.
 • Małanicz-Przybylska M., …Góralszczyzna istnieje…?, „Polska Sztuka Ludowa. Konteksty” 2013, LXVII, nr 1 (300), s. 172–177.
 • Mankekar P., Screening Culture, Viewing Politics: An Ethnography of Television, Womanhood, and Nation Postcolonial India, Durham, NC 1999
 • Mateja B., Dyskretna uwodzicielska moc seriali, „Kultura i Społeczeństwo” 2010, z. 2, s. 57–72
 • Mathews G., Supermarket kultury: kultura globalna a tożsamość jednostki, Warszawa 2005
 • McLuhan M., Zrozumieć media, tłum. N. Szczucka, Warszawa 2004
 • Miller D., Slater D., The Internet. An Ethnographic Approach, Oxford–New York 2000
 • Morley D., Przestrzenie domu: media, mobilność i tożsamość, Warszawa 2011
 • Scott J., Seeing like the State. How Certain Schemes to Improve the Human Condition Have Failed,Yale–New Haven–London 1988
 • Sennett R., Kultura nowego kapitalizmu, Warszawa 2010
 • Sokołowski Ł., Serial jako element praktyk społecznych, „Kultura i Społeczeństwo” 2011, z. 2–3, s. 187–206.
 • Spivak Chakravorty G., Strategie postkolonialne, Warszawa 2011
 • Taylor Ch., Nowoczesne imaginaria społeczne, tłum. A. Puchejda, K. Szymaniak, Kraków 2010
 • Wilk R., Television, Time, and the National Imaginary in Belize, [w:] Indigenous Media, [w:] Media Worlds. Anthropology of New Terrain, eds. F.D. Ginsburg, L. Abu-Lughod, B. Larkin, Berkeley–Los Angeles–London 2002, s. 171–188.
 • Woźniak A., Narracja telewizyjna w badaniach antropologicznych, „Etnografia Polska” 2006, z. 1–2, s. 117–130.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-issn-2299-9558-year-2014-volume-42-issue-4-article-5244
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.