Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl
Title

Kultura-Społeczeństwo-Edukacja

Other titles

ISSN

2300-0422
Expand/Collapse Editorial office, Persons and institutions, Journal changes

Editorial office

Persons and institutions

Next title

Previous title

Expand/Collapse Notes, frequency, content page

Frequency

półrocznik / semiannual

Full contents

Full contents local availability

Yes

Notes

W czasopiśmie publikowane są artykuły z zakresu nauk społecznych i humanistycznych jak np. socjologii, pedagogiki, kulturoznawstwa, historii sztuki, antropologii, językoznawstwa itp. Ma ono zasięg międzynarodowy i ukazuje się w formie półrocznika. Nowe numery ukazują się na początku i w połowie danego roku kalendarzowego. Celem czasopisma jest stworzenie efektywnej płaszczyzny naukowej dyskusji skupionej wokół najważniejszych problemów współczesnego społeczeństwa i kultury, także poprzez odniesienia historyczne i studia porównawcze.
Journal contents

open years

JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.