Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl
Title

Adeptus

Other titles

ISSN

2300-0783
Expand/Collapse Editorial office, Persons and institutions, Journal changes

Editorial office

Persons and institutions

Next title

Previous title

Expand/Collapse Notes, frequency, content page

Frequency

półrocznik / semiannual

Full contents

Full contents local availability

Yes

Notes

„Adeptus” jest interdyscyplinarnym pismem humanistycznym promującym pracę naukową i badawczą młodych ludzi. Umożliwia im publikowanie swoich osiągnięć zarówno w postaci dojrzałych tekstów naukowych, jak i relacji z prowadzonych badań oraz sprawozdań z konferencji i wydarzeń naukowych przeznaczonych dla młodych naukowców. Odbiorcami czasopisma mają być nie tylko młodzi, ale też dojrzali badacze, którzy poszukują współpracowników do prowadzonych i planowanych interdyscyplinarnych i międzyinstytucjonalnych projektów badawczych. Pismo koncentruje się na dokonaniach, analizach oraz badaniach doktorantów, młodych badaczy, a także wybitnych studentów wszystkich kierunków nauk humanistycznych, zwłaszcza tych prowadzonych w perspektywie interdyscyplinarnej. Zakres dziedzin „Adeptusa” jest bardzo szeroki. Obejmuje nauki humanistyczne i społeczne, w tym językoznawstwo, literaturoznawstwo, kulturoznawstwo, historię, archeologię, etnologię, antropologię, socjologię i nauki pokrewne. Redakcja przyjmuje teksty w języku polskim i w języku angielskim. Każdy tekst opatrzony jest anglojęzycznym streszczeniem.
Journal contents

open years

JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.