Title

Studia Prawa Publicznego

Other titles
ISSN
2300-3936
Expand/Collapse Editorial office, Persons and institutions, Journal changes
Editorial office
Persons and institutions
Next title
Previous title
Expand/Collapse Notes, frequency, content page
Frequency
kwartalnik / quarterly
Full contents
Full contents local availability
No
Notes
Profil czasopisma obejmuje zagadnienia publicznoprawne, w tym w szczególności z zakresu: prawa konstytucyjnego, prawa administracyjnego (część ogólna, prawo ustrojowe, prawo materialne), prawa administracyjnego procesowego (postępowanie ogólne i szczegółowe), postępowania przed sądami administracyjnymi, finansów publicznych i prawa finansowego (w tym prawa podatkowego), publicznego prawa działalności gospodarczej, a także z zakresu prawa międzynarodowego, prawa pracy i zabezpieczenia społecznego, prawa rolnego, prawa ochrony środowiska, prawa żywnościowego, prawa karnego, prawa cywilnego - każde w aspekcie publicznoprawnym oraz historii ustroju i prawa publicznego, nauki i polityki administracyjnej, zarządzania w administracji publicznej. Tę formułę poszerza badanie (stosownie do problematyki badawczej) rozwiązań prawa Unii Europejskiej (pierwotnego i wtórnego).
Journal contents

open years

JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.