Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl
Title

Studia Ukrainica Posnaniensia

Other titles

ISSN

2300-4754
Expand/Collapse Editorial office, Persons and institutions, Journal changes

Editorial office

Persons and institutions

Next title

Previous title

Expand/Collapse Notes, frequency, content page

Frequency

rocznik / annualy

Full contents

Full contents local availability

Yes

Notes

Zakres tematyczny czasopisma obejmuje: językoznawstwo i literaturoznawstwo ukraińskie, językoznawstwo konfrontatywne polsko-ukraińskie, historię języka ukraińskiego, zagadnienia związane z akwizycją języka obcego (w szczególności j. ukraińskiego jako obcego), polsko-ukraińskie związki literacko-kulturowe oraz językowe, teoretyczne i praktyczne aspekty przekładoznawstwa. Udział autorów z afiliacją zagraniczną w latach 2014-2015 wyniósł 80 procent.
Journal contents

open years

JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.