Title

Studia Ukrainica Posnaniensia

Other titles
ISSN
2300-4754
Expand/Collapse Editorial office, Persons and institutions, Journal changes
Editorial office
Persons and institutions
Next title
Previous title
Expand/Collapse Notes, frequency, content page
Frequency
rocznik / annualy
Full contents
Full contents local availability
No
Notes
Zakres tematyczny czasopisma obejmuje: językoznawstwo i literaturoznawstwo ukraińskie, językoznawstwo konfrontatywne polsko-ukraińskie, historię języka ukraińskiego, zagadnienia związane z akwizycją języka obcego (w szczególności j. ukraińskiego jako obcego), polsko-ukraińskie związki literacko-kulturowe oraz językowe, teoretyczne i praktyczne aspekty przekładoznawstwa. Udział autorów z afiliacją zagraniczną w latach 2014-2015 wyniósł 80 procent.
Journal contents

open years

JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.