PL EN


2010 | 11 | 5-6
Article title

Od Redakcji

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
.
Keywords
Year
Issue
11
Pages
5-6
Physical description
Dates
published
2018-10-19
Contributors
References
 • Chojnicki Z., Czyż T., Parysek J. 1999. Shock – Shift in an enlarged Europe. [W:] F.W. Carter, W. Maik (red.), The geography of socio-economic change in East-Central Europe after 1989. Ashgate, Aldershot, s. 7–26.
 • Churski P. 2008. Czynniki rozwoju regionalnego i polityka regionalna w Polsce w okresie integracji z Unią Europejską. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
 • Frąckiewicz L., Zrałek M. 2007. Regionalne zróżnicowania jakości życia. [W:] Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy. Czynniki kształtujące rozwój regionu. Uniwersytet Opolski i Śląski Instytut Naukowy, Opole.
 • Gulbicka B., Kwasek M. 2006. The impact of income on food consumption – premises for food policy. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 1(306): 19–33.
 • Hodoly A. 1975. Spożycie i formy jego realizacji w rozwoju gospodarki społeczeństwa socjalistycznego. Biblioteka IHW (118), Warszawa.
 • Mierzejewska L. 2004. Obszary wiejskie w rozwoju zrównoważonym Polski (aspekty społeczne. [W:] J. Parysek (red.), Rozwój regionalny i lokalny w Polsce w latach 1989–2002. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 223–236.
 • Parysek J. 1982. Modele klasyfikacji w geografii. Seria Geografia 31. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
 • Parysek J. 2005. Miasta polskie na przełomie XX i XXIwieku: Rozwój i przekształcenia strukturalne. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 • Parysek J. 2008. Polityka regionalna i planowanie regionalne w Polsce. [W:] O nowy kształt badań regionalnych w geografii i gospodarce przestrzennej. Biuletyn KPZK PAN, 237: 9–35.
 • Pietrzyk I. 2007. Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Wdowicka M. 2004. Inwestycje zagraniczne w Polsce w okresie transformacji ustrojowej. [W:] J. Parysek (red.), Rozwój regionalny i lokalny w Polsce w latach 1989–2002. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 45–61.
 • Wdowicka M. 2005. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne i inwestycje samorządowe w Polsce w latach 1989–2002, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 • Wdowicka M., 2006. Foreign investment capital in Poland and its spatial distribution since 1999. [W:] M. Czerny (red.), Poland in the geographical centre of Europe: Political, social and economic consequences. Nova Science Publishers, New York, s. 115–138.
 • Woś B., 2005. Rozwój regionów i polityka regionalna w Unii Europejskiej oraz w Polsce. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej.
 • Zborowski A., 2004. Wybrane aspekty badań poziomu i jakości życia w dużym mieście. [W:] I. Jażdżewska (red.), Zróżnicowanie warunków życia ludności w mieście. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 19–30.
 • Zeliaś A. (red.) 2000. Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 • Zeliaś A. (red.) 2006. Poziom życiaw Polsce i krajach Unii Europejskiej. PWE, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-issn-2353-1428-year-2010-issue-11-article-15076
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.