PL EN


2010 | 12 |
Article title

Spójność terytorialna województwa wielkopolskiego w aspekcie dostępności transportowej

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
One of the basic problems emerging from the discussion of the cohesion of regions is the adoption of a satisfactory operational definition of territorial cohesion. In this study, the crucial factors determining territorial cohesion are assumed to be a region’s settlement and transport networks. This makes it possible to analyse territorial cohesion in one of its aspects, viz. transport accessibility. The analysis is conducted in two approaches. In the first, the transport accessibility ofWielkopolska is examined in terms of the state of the region’s transport network as compared with that of the other regions of Poland. In the other approach, the issue is studied by poviat in terms of the infrastructure accompanying the transport network and the recorded flows. The analysis helps to determine this aspect of Wielkopolska’s level of territorial cohesion.
PL
Jednym z podstawowych problemów wyłaniającym się z dyskusji nad spójnością regionów jest przyjęcie zadowalającej definicji operacyjnej spójności terytorialnej. W pracy przyjmuje się, że istotnymi czynnikami warunkującymi spójność terytorialną są sieć osadnicza i sieć transportowa regionu. Takie podejście umożliwia analizę spójności terytorialnej w jednym z aspektów, mianowicie w aspekcie dostępności transportowej. Analizę tę prowadzi się w dwóch ujęciach.Wpierwszym ujęciu dostępność transportową województwa wielkopolskiego analizuje się w zakresie stanu infrastruktury transportowej województwa na tle układu regionalnego kraju.Wdrugim ujęciu dostępność transportową analizuje się w układzie powiatów w zakresie wyposażenia sieci infrastruktury transportowej oraz w zakresie przepływów występujących w sieci transportowej regionu. Przeprowadzona analiza pozwoliła określić poziom spójności terytorialnej województwa wielkopolskiego w aspekcie dostępności transportowej.
Year
Issue
12
Physical description
Dates
published
2010
online
2018-10-19
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-issn-2353-1428-year-2010-issue-12-article-14473
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.