PL EN


2010 | 12 |
Article title

Aktywność jednostek samorządu terytorialnego w powiecie poznańskim w pozyskiwaniu wsparcia z funduszy unijnych w latach 2004–2008

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The aim of the article is assessment of Poznan poviat local governments’ activity in obtaining the EU funding over the years 2004–2008. An attempt has been made to diagnose the role of the resources attainable within the Integrated Operational Programme of Regional Development in executing assignments undertaken by gminas. Analysis of the projects’ structure and an attempt of assessment of the activity, efficiency and effectiveness of the gminas’ authorities in Poznan poviat in obtaining financial aid within the IOPRD been made. IOPRD has been the most important device of regional policy in the first years of Poland’s membership in the European Union. What is more, the period of IOPRD’s functioning for local authorities has been a time of learning applying for the EU funding.
PL
Celem artykułu jest ocena aktywności jednostek samorządu terytorialnego w powiecie poznańskim w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych w latach 2004–2008. Podjęto próbę określenia roli środków, które można było pozyskać w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) w realizacji zadań podejmowanych przez gminy. Dokonana została analiza struktury projektów oraz próba oceny aktywności, skuteczności i efektywności władz gmin powiatu poznańskiego w pozyskiwaniu wsparcia finansowego w ramach ZPORR, który był najważniejszym instrumentem polityki regionalnej w pierwszych latach członkostwa Polski w Unii Europejskiej. W analizie zwrócono również uwagę na fakt, że okres funkcjonowania tego programu był dla władz samorządowych ważnym etapem nabierania doświadczeń w zakresie aplikowania o środki unijne.
Year
Issue
12
Physical description
Dates
published
2010
online
2018-10-19
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-issn-2353-1428-year-2010-issue-12-article-14474
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.