PL EN


2011 | 15 |
Article title

Studia nad przestrzenią zurbanizowaną – pola analiz

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem pracy jest przegląd zagranicznych i krajowych idei i koncepcji dotyczących badań nad przestrzenią zurbanizowaną realizowanych od XIX do XXI w. Analizie poddano działalność projektową, naukowo-badawczą i teoretyczno- metodologiczną urbanistów, geografów, socjologów i psychologów oraz dokumenty polityczne mające wpływ na rozwój struktur miast. Zwrócono uwagę głównie na prace poświęcone przekształceniom urbanistycznym, studiom nad przestrzenią zurbanizowaną miast. Artykuł nie ujmuje problematyki całościowo.
EN
The paper gives a survey of foreign and domestic ideas and conceptions in studies of the urbanised space carried out from the late 19th to the 21st centuries. The analysis embraced the designing, R&D and theoretical-methodological activity of urban planners, geographers, sociologists and psychologists, as well as political documents influential in the development of urban structures. Attention is largely focused on works devoted to town-planning transformations and studies of the urbanised space of cities. The paper does not seek to approach the subject matter as a whole.
Year
Issue
15
Physical description
Dates
published
2011
online
2018-09-10
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-issn-2353-1428-year-2011-issue-15-article-14262
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.