PL EN


2011 | 16 |
Article title

Rynek pracy i jego demograficzne uwarunkowania w zachodniej Polsce i wschodnich Niemczech w latach 2005–2009

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono sytuację na rynku pracy w zachodniej Polsce i wschodnich Niemczech oraz jego demograficzne uwarunkowania w okresie po wejściu Polski do Unii Europejskiej.Wskazano na różnice w funkcjonowaniu rynku pracy oraz sytuacji demograficznej obszarów wielkomiejskich i peryferyjnych w zachodniej Polsce i wschodnich Niemczech. Polska strona pogranicza charakteryzowała się wyższym poziomem bezrobocia, niższym poziomem płac oraz produktywności, a także lepszą sytuacją demograficzną, szybszym wzrostem liczby miejsc pracy oraz PKB. Świadczy to o zmniejszaniu się różnic w poziomie rozwoju gospodarczego na pograniczu polsko-niemieckim oraz przenoszeniu działalności gospodarczej na stronę polską.
EN
The article presents the labor market situation in western Poland and East Germany and its demographic determinants during the first years after the Polish accession to the European Union. The differences in functioning of the labor market and demographic situation in metropolitan and peripherial areas was shown forWest Poland and East Germany. Polish side of the border was characterized by higher levels of unemployment, lower wage and productivity levels combined with a better demographic situation, faster growth in jobs and GDP. This reflects the reduction of disparities in economic development on the German-Polish border and the transmission of economic activity on the Polish side.
Year
Issue
16
Physical description
Dates
published
2011
online
2018-09-05
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-issn-2353-1428-year-2011-issue-16-article-14229
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.