PL EN


2011 | 16 |
Article title

Obszary przestrzeni publicznej w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wybranych miast powiatowych województwa wielkopolskiego

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł dotyczy problematyki formułowania lokalnej polityki przestrzennej wobec obszarów przestrzeni publicznej. W pierwszej części przedstawiono uwarunkowania formalnoprawne prowadzenia działań wobec takich terenów w kontekście jednego z najważniejszych dokumentów planistycznych – studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Natomiast w drugiej części artykułu zaprezentowano wyniki badań, dotyczących sposobu kształtowania polityki przestrzennej wobec obszarów przestrzeni publicznej w wybranych miastach powiatowych województwa wielkopolskiego.
EN
This article deals with the issues of local spatial policy formulation to areas of public space. The first part presents the formal and legal determinants of carrying out activities to such areas in the context of one of the most important planning documents – the study of conditions and directions of spatial management. In the second part of the article are presented results of studies on how spatial policy towards areas of public space in selected cities Wielkopolska voivodeship.
Year
Issue
16
Physical description
Dates
published
2011
online
2018-09-05
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-issn-2353-1428-year-2011-issue-16-article-14232
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.