PL EN


2012 | 20 |
Article title

Klasyfikacja rodzajowa i polityka wspierania klastrów gospodarczych w województwie wielkopolskim

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Clusters as a kind of networked economic links are a significant form of co-operation of competing enterprises. Their role in the economies of Polish regions keeps growing, so there appear ever newer possibilities of obtaining means to help finance their establishment and development. This article presents a classification by type of the economic clusters operating in Wielkopolska voivodeship at the close of 2012. Also listed are projects which were granted financial assistance in support of clusters from funds available under regional policy.
PL
Klastry jako forma sieciowych powiązań gospodarczych są jedną z ważniejszych metod współpracy konkurujących ze sobą przedsiębiorstw. Ich rola w gospodarkach regionów Polski rośnie, a wraz z nią pojawiają się nowe możliwości pozyskania środków na dofinansowanie ich tworzenia i rozwoju. W artykule dokonana została klasyfikacja rodzajowa klastrów gospodarczych funkcjonujących w województwie wielkopolskim pod koniec 2012 r. Wskazano również projekty, na które przyznano dofinansowanie na wsparcie klastrów ze środków finansowych dostępnych w ramach polityki regionalnej.
Year
Issue
20
Physical description
Dates
published
2012
online
2018-08-23
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-issn-2353-1428-year-2012-issue-20-article-13826
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.