PL EN


2013 | 22 |
Article title

Tożsamość jednostki terytorialnej – podstawa promocji i kierunków rozwoju na przykładzie miasta Łodzi

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
City brand management has recently become one of the most important parts of the regional promotion systems. However, if the city’s brand is to be strong it has to be based on the city’s identity. Lodz is given as an example of a city which builds brand on its most recognizable characteristics. The council of the city of Lodz has decided to turn the urban postindustrial heritage info a new, creative and modern path of development. Numerous renovated factories are now premises of service companies, art centers and loft apartments. City marketing is also aimed at young people, students and entrepreneurs whose future is the future of this urban area. There are several initiatives to enhance the graduate to stay and work in Lodz. In order to attract people to Lodz it has to offer wide range of cultural and entertaining events. The city has taken part in the competition of hosting the European Capital of Culture 2014. The campaign which was prepared for this reason has given a great lesson of marketing to the city’s authorities, but most important of all, it has increased citizens’ participation in urban management and decision making process. However, the competition was lost by Lodz, it was able to draw conclusions and set up the creative vision for the city’s further development. The authorities does not avoid raising difficult issues and problems which are part of the city’s identity. That is why the city’s new brand is perceived as challenging, but consistent.
PL
Zarządzanie marką miasta jest ważnym elementem systemów promocji jednostek terytorialnych. Jednakże, aby zbudować silną markę, należy ją oprzeć na wyróżnikach tożsamości miasta. W celu ukształtowania pożądanego i prawdziwego wizerunku miasta niezbędne jest również dokumenty strategiczne opierały się na cechach charakterystycznych jednostki. Przykładem jednostki terytorialnej, której władze zdecydowały się zmienić jej industrialny charakter, by bazując na dziedzictwie, stymulować kreatywne działania, jest Łódź. Celem artykułu jest charakterystyka wyróżników świadczących o unikatowości miasta Łodzi i analiza działań marketingowych w ich kontekście. Artykuł podejmuje kwestię relacji pomiędzy dziedzictwem materialnym, społecznym i kulturowym miasta, tworzącym jego tożsamość, a wykorzystaniem tych charakterystyk do budowania współczesnej marki Łodzi i wspierania kierunków rozwoju nowoczesnych działalności opartych na kulturze.
Year
Issue
22
Physical description
Dates
published
2013
online
2018-08-13
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-issn-2353-1428-year-2013-issue-22-article-13735
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.