PL EN


2013 | 22 |
Article title

Rynek nieruchomości gruntowych w powiecie bydgoskim w latach 2007–2010

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
This article offers a spatial analysis of transactions in land seen against the resources of land and its use pattern in Bydgoszcz poviat over the years 2007–2010. The research covered individual transactions aggregated into geodetic precincts by type of land. Its object was the most popular types of land, viz. farmland, built and unbuilt urbanised land, and recreational land. The analysis embraced the number of sale/purchase transactions concluded, the mean area of lots, and their market value.
PL
Celem artykułu jest analiza przestrzenna obrotu nieruchomościami na tle zasobów gruntów i struktury ich użytkowania w powiecie bydgoskim w latach 2007– 2010. Badaniami objęto poszczególne transakcje zagregowane w obręby geodezyjne według rodzajów nieruchomości. Przedmiotem badań były nieruchomości, które najczęściej uczestniczyły w transakcjach, tj. nieruchomości: rolne, zurbanizowane niezabudowane i zabudowane oraz wypoczynkowo-rekreacyjne. Analizą objęto: liczbę zawartych transakcji kupna-sprzedaży, średnią powierzchnię i wartość rynkową nieruchomości będących przedmiotem transakcji.
Year
Issue
22
Physical description
Dates
published
2013
online
2018-08-13
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-issn-2353-1428-year-2013-issue-22-article-13736
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.