PL EN


2013 | 23 |
Article title

Społeczne bariery rozwoju postwojewódzkich ośrodków regionalnych jako zagrożenie dla polityki rozwojowej Polski. Przykład Kalisza

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Według założeń KPZK 2030 część polskich miast będzie odgrywała rolę ośrodków regionalnych, które mają stanowić motor pobudzający rozwój kraju. Jednym z czynników sprzyjających prawidłowemu odgrywaniu takiej roli jest wysoki kapitał społeczny mieszkańców regionu i jego centrum. Celem artykułu jest pokazanie problemów z budową tego kapitału, jakie mogą napotkać byłe miasta wojewódzkie. Autor argumentuje, że dawne stolice województw charakteryzują się występowaniem wśród ich mieszkańców barier świadomościowych, spowodowanych administracyjną degradacją tych miast. W tekście podjęto próbę scharakteryzowania tych barier oraz nakreślenia ich faktycznego związku z reformą. Artykuł zawiera również wstępne propozycje działań, które mogą pomóc w przezwyciężeniu zdiagnozowanych trudności.
EN
National spatial arrangement policy describes part of polish cities as national development centers. Thanks to social, political and economical role, these cities should be a sources of processes of local, regional and – as a consequence – national growth. One of the main and endogenous factors of fast and dynamic economic progress is a high local and regional social capital. The aim of this paper is to show problems with building of this capital, diagnosed in polish postvoivodeship towns. As author argues, this kind of cities are characterized by awareness barriers, resulting from institutional reform which was carried out in 1999. These political changes caused liquidation of some voivodeship and simultaneous, administrative degradation of some cities. The text includes characteristic of these barriers as well as of their factual connections with the reform. The article also describes proposals for actions trying to overcome problems with building of social capital in the towns.
Year
Issue
23
Physical description
Dates
published
2013
online
2018-07-30
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-issn-2353-1428-year-2013-issue-23-article-13572
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.