PL EN


2013 | 23 |
Article title

Ewaluacja funduszy europejskich w Polsce – geneza, rozwój, podstawowe problemy i wyzwania

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Jedną z najistotniejszych polityk, która stanowi trzon wydatków budżetowych Wspólnoty Europejskiej, jest polityka spójności. Niemalże od początku jej istnienia toczy się szeroka dyskusja nad jej skutecznością oraz dalszą wizją rozwoju. Wzmaga to tym samym ciągłą potrzebę jej ewaluacji. Głównym celem niniejszego artykułu jest przybliżenie zagadnień związanych z ewaluacją narzędzi polityki spójności, jakimi są programy operacyjne. Podstawę opracowania stanowią rozważania nad wzrostem znaczenia badań ewaluacyjnych przy realizacji polityki spójności Unii Europejskiej. Najważniejszym elementem artykułu jest analiza stanu ewaluacji programów operacyjnych w Polsce, której towarzyszy refleksja nad jej problemami i wyzwaniami.
EN
One of the EU’s most essential policies absorbing the majority of the EU budget is the regional policy. Its effectiveness, vision, objectives and future actions have been debated almost since the beginning. These fruitful debates have led to increased evaluation needs of EU’s regional policy. The main focus of this article is on the evaluation of the so called “Operating Programmes”, the tools of regional policy. While the article reflects the rising importance of evaluation in EU's regional policy, special attention is paid to the analysis of the evaluation of the Operating Programmes in Poland, including reflections on underlying problems and key challenges.
Year
Issue
23
Physical description
Dates
published
2013
online
2018-07-30
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-issn-2353-1428-year-2013-issue-23-article-13575
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.