PL EN


2013 | 24 |
Article title

W kierunku racjonalnej polityki urbanistycznej Polski

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Zmiany w strukturze zagospodarowania przestrzennego Polski następują w sposób daleki od zasad zrównoważonego rozwoju. Polskie prawodawstwo nie wykształciło mechanizmów pozwalających na skuteczną ochronę terenów przed chaotyczną zabudową. Dotychczasowe mechanizmy bazujące na planach strefowych zawiodły. Negatywne efekty zostały zauważone przez administrację rządową, która przystąpiła do sporządzania założeń polityki miejskiej. Celem tego dokumentu ma być zahamowanie niekontrolowanej suburbanizacji, ułatwienie rewitalizacji dzielnic centralnych i zmniejszenie uzależnienia od samochodu. Niniejszy artykuł zawiera rozważania nad koniecznymi zmianami w polityce urbanistycznej państwa. Przedstawiono w nim najważniejsze problemy rozwoju przestrzennego i możliwe rozwiązania. Autorzy porównują najlepszą zagraniczną praktykę i pokazują możliwości jej aplikacji w warunkach polskich.
EN
Changes in the spatial structure of Poland occur in a manner far from the principles of sustainable development. Polish legislation had not formed proper mechanisms for effective protection of sites against a chaotic development. Existing mechanisms, based on zoning plans have failed. Negative effects can be observed by the government, which proceeded to prepare assumptions of urban policy. The purpose of this text is to detain uncontrolled urbanization, to foster revitalization of the central districts and to reduce dependence on the car. This article is a reflection on necessary changes in government urban policy. This paper presents the most important problems of spatial development and possible solutions. Authors compare the best foreign practice and show its possible application in Polish conditions.
Year
Issue
24
Physical description
Dates
published
2013
online
2018-07-30
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-issn-2353-1428-year-2013-issue-24-article-13552
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.