PL EN


2013 | 24 | 25-46
Article title

Krajowa polityka miejska i jej implementacja na poziomie regionu

Content
Title variants
EN
National Urban Policy of Poland and its implementation at the regional level
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W połowie 2013 r. ukazał się dokument pt. „Założenia krajowej polityki miejskiej”, który określa rolę państwa w procesie rozwoju miast. W niniejszym artykule przedstawiono istotę polityki miejskiej w odniesieniu do poziomu krajowego i jej implementację na poziom regionalny. Województwo uznaje się za kluczowy poziom integracji wszystkich polityk terytorialnych w zakresie rozwoju miast: europejskiej, krajowej, regionalnej i lokalnej.
EN
The Goals of the National Urban Policy of Poland (2013) is the new document, which designed to shed light on the role of central government in urban policy development. Urban policy on the national level assigned a specific set of priorities. The paper explores how national urban policy and urban regional policies can have a profound impact on urban areas. The region (voivodship) is potentially the key level of government to integrate all policies (EU, national, regional and local) for more coherent urban outcomes.
Year
Issue
24
Pages
25-46
Physical description
Dates
published
2018-07-30
Contributors
References
 • Castells M. 1998. The information age: Economy, Society and Culture – The rise of network society. Blackwell, Oxford.
 • Domański B., Noworól A. (red.) 2010. Małopolskie miasta – funkcje, potencjał i trendy rozwojowe. Małopolskie Obserwatorium Polityki Rozwoju, Kraków.
 • Izdebski H. 2009. Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności. Wydawnictwo Lexis Nexis, Warszawa.
 • Kaczmarek T., Kaczmarek U., Bul R. 2012. Analiza relacji funkcjonalnych aglomeracji poznańskiej z otoczeniem regionalnym (w kontekście dyfuzyjno-absorpcyjnego modelu rozwoju). Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Poznań.
 • Kuźnik F., Klasik A., Szczupak B., Baron M. 2013. Regionalna polityka miejska województwa śląskiego (założenia). Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Katowice.
 • Noworól A., Domański B., Dej M., Działek J., Hałat P. 2013. Polityka miejska województwa małopolskiego do 2020 r. Małopolskie Studia Regionalne 1/27. Małopolskie Obserwatorium Polityki Rozwoju. Departament Polityki Regionalnej, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków.
 • Sagan I. 2013. Regionalny wymiar polityki miejskiej. Małopolskie Studia Regionalne 2–3/28–29. Małopolskie Obserwatorium Polityki Rozwoju, Departament Polityki Regionalnej, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków
 • Sepioł J. 2013. Polityka miejska województwa małopolskiego w latach 2014–2020. Małopolskie Studia Regionalne 1/27. Małopolskie Obserwatorium Polityki Rozwoju, Departament Polityki Regionalnej, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków.
 • Smętkowski M. 2009. Nowe relacje między metropolią i regionem: od terytorialnej do sieciowej organizacji przestrzeni. [W:] B. Jałowiecki (red.), Czy metropolia jest miastem? Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Szlachta J. 2011. Strategiczne programowanie rozwoju regionalnego w kierunku krajowego systemu myśli strategicznej w sferze polityki regionalnej. [W:] P. Zuber, M. Kolczyński (red.), Nowy paradygmat rozwoju – najnowsze trendy i perspektywy polityki regionalnej, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 • Ziobrowski Z. 2013. Polityka miejska w planie zagospodarowania przestrzennego województwa. [W:] Małopolskie Studia Regionalne 2–3/28. Małopolskie Obserwatorium Polityki Rozwoju, Departament Polityki Regionalnej, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków.
 • Stoker C. 1989. Regime theory and Urban politics. [W:] D. Judge, G. Stoker, H. Wolman (red.), Theories of urban politics, Sage Publications, London.
 • Teoretyczne i empiryczne przesłanki do założeń polityki rządu wobec miast. Raport końcowy. 2005. Instytut Rozwoju Miast, Kraków.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-issn-2353-1428-year-2013-issue-24-article-13553
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.