PL EN


2013 | 24 | 169-184
Article title

Pojęcie, istota i formy partycypacji społecznej w procesie planowania przestrzennego

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Partycypacja to wielowymiarowe zjawisko odnoszące się do różnych obszarów życia społecznego i gospodarczego. Dotyczyć może zarówno indywidualnych preferencji związanych z codziennymi wyborami jednostki, uczestnictwa w życiu społecznym wspólnoty, jak i zaangażowania jednostek w działania struktur oraz instytucji demokratycznego państwa. Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie dyskusji na temat pojęcia partycypacji społecznej, zwłaszcza w kontekście relacji społeczeństwa ze sferą administracji publicznej. Wskazane zostały najważniejsze formy oraz zakres partycypacji społecznej. Szczególną uwagę poświęcono znaczeniu procesów uspołecznienia w planowaniu przestrzennym, które stanowi jeden z podstawowych elementów zarządzania terytorialnego w samorządzie lokalnym.
Year
Issue
24
Pages
169-184
Physical description
Dates
published
2018-07-30
Contributors
References
 • Arnstein S. 2011. Drabina partycypacji, Partycypacja przewodnik krytyki politycznej. Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa.
 • Bartkowski J. 2011. Tradycje partycypacji w Polsce. [W:] A. Olech (red.), Partycypacja publiczna. O uczestnictwie obywateli w życiu wspólnoty lokalnej. Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 • Bober J., Hausner J., Izdebski H., Lachiewicz W., Mazur S., Nelicki A., Nowotarski B., Puzyna W., Surówka K., Zachriasz I., Zawicki M. 2013. Narastające dysfunkcje, zasadnicze dylematy, konieczne działania. Raport o stanie samorządności terytorialnej w Polsce. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Małopolska Szkoła Administracji Publicznej, Kraków.
 • Brodie E., Cowling E., Nissen N., Ellis Paine A., Jochum V., Warburton D. 2009. Understanding participation: A literature review. National Council for Voluntary Organisations, London.
 • Długosz D., Wygański J.J. 2005. Obywatele decydują. Przewodnik po partycypacji społecznej. Stowarzyszenie na rzecz Forum Inicjatyw Pozarządowych, Warszawa.
 • Hanzl M. 2006. Nowe możliwości udziału mieszkańców miasta w planowaniu przestrzennym jako wynik wykorzystania współczesnych technik komputerowych. Rozprawa doktorska na Wydziale Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej, Łódź.
 • Hausner J. (red.) 1999. Komunikacja i partycypacja społeczna. Publikacja elektroniczna. Kraków.
 • Harvey D. 2012. Bunt miasta. Prawo do miasta i wielka rewolucja. Fundacja Bęc Zmiana, Warszawa.
 • Healey P. 1992. Planning throught debate. The communicative turn to planning theory. Town Planning
 • Review, 63(2): 143–162.
 • Healy P. Collaborate planning: Shaping places in Fragmented Societies. University of British Columbia,
 • Vancouver.
 • Howe E. 1994. Acting on Ethics in City Planning. Ruttgers State University of New Jersey, New Brunswick.
 • Howe J., Langdon C. 2002. Towards a reflexive planning theory. Planning Theory, 1, 3: 209–225.
 • Innes J.E., Booher D.E. 2000a. Network Power in Collaborative Planning. University of California AT Berkeley, Institute of Urban and Regional Development, Working Paper 2000–01.
 • Izdebski H. 2011. Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności. LexisNexis, Warszawa.
 • Izdebski H. 2013. Wypowiedź w ramach konferencji: współczesny rozwój miast – forma, funkcje i zarządzanie. Warszawa.
 • Jendrośka J., Radecki W. 1999. Konwencja o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dot. środowiska. Centrum Prawa Ekologicznego, Wrocław.
 • Kaczmarek T. 1993. Rola i formy uczestnictwa społeczności lokalnych w procesie zmian podziału terytorialnego.
 • Ruch prawniczy, ekonomiczny i socjologiczny. Wydawnictwa Naukowe UAM, Poznań.
 • Kamiński Z.J. 2002. Pojęcie konfliktu w planowaniu przestrzennym. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Architektura, 40.
 • Katalog dobrych praktyk europejskich z zakresu zarządzania partycypacyjnego. Fundacja Inicjatyw Menadżerskich, Lublin.
 • Kaźmierczak T. 2011. Partycypacja publiczna: pojęcie, ramy teoretyczne. [W:] A. Olech (red.), Partycypacja publiczna. O uczestnictwie obywateli w życiu wspólnoty lokalnej. Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 • Kojło S., Leszczyńska K., Lipski S., Wiszczun E. 2009. Nowe koncepcje koordynacji w systemie multilevel Governance polityki spójności. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 • Kotus J. 2013. Position of the Polish city on the ladder of public participation: Are we going the right way? The case of Poznan. Cities, 35: 226–236.
 • Kwiatkowski J. 2003. Partycypacja społeczna i rozwój społeczny. Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Warszawa.
 • Majer A. 1999. Miasta Ameryki – kryzys i polityka odnowy. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Milewicz M., Podemski K. 2012. Konsultacje czy manipulacja? Partycypacja przewodnik krytyki politycznej. Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa.
 • Langton S. 1978. What is Citizen Participation? [W:] S. Langton (red.), Citizen Participation in America: Esseys on the State of the Art. Lexington Books, Lexington.
 • Olech A., Kaźmierczak T. 2011. Modele partycypacji publicznej. [W:] A. Olech (red.), Partycypacja publiczna. O uczestnictwie obywateli w życiu wspólnoty lokalnej. Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 • Olech A., Sobiesiak-Penszko P. 2013. Partycypacja publiczna w Polsce. Diagnoza i rekomendacje. Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 • Parysek J.J. 2006. Wprowadzenie do gospodarki przestrzennej. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań.
 • Parysek J.J., 2010. Gospodarka przestrzenna i rola partycypacji społecznej w procesie planowania przestrzennego. [W:] W. Ratajczak, K. Stachowiak (red.), Gospodarka przestrzenna społeczeństwu. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 • Pszczołowski T. 1978. Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji. Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo, Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk.
 • Sartori G. 1994. Teoria demokracji. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Skowronek J. 1986. Czartoryski A. J. Pamiętniki i memoriały polityczne (1776–1809). PAX, Warszawa.
 • Siemiński W. 2007. Cele i zasady partycypacji społecznej w planowaniu przestrzennym – przegląd literatury. Człowiek i Środowisko, 31: 35–59.
 • Smith G. 2005. Beyond the Ballot: 57 Democratic Innovations from Around the World. A report for the Power Inquiry, London.
 • Sobiesiak-Penszko P. 2013. Prawo a partycypacja publiczna. Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 • Sumień T. 1981. Głos w dyskusji redakcyjnej. Człowiek i Środowisko.
 • Szacki J. 2002. Historia myśli socjologicznej. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Wall T.D., Lischeron J.A. 1980. Zum Begriff der Partizipation. [W:] Participative Fuehrung. Betriebswirtschaftliche und Sozialpsychologische Aspekte. Verlag Paul Haupt, Berlin–Stuttgart.
 • Wiench J. 1991 Metody i techniki konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym. Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Warszawa.
 • Wrona S. 1980. Metody uczestnictwa w projektowaniu w architekturze i urbanistyce. Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-issn-2353-1428-year-2013-issue-24-article-13568
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.