PL EN


2015 | 32 | 95-106
Article title

Struktura przestrzenna klubów sportowych i ćwiczących w układzie wojewódzkim Polski

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono strukturę przestrzenną klubów sportowych i ćwiczących w układzie wojewódzkim Polski w latach 2000 i 2014. W pracy omówiono następujące zagadnienia: 1) kluby sportowe w układzie wojewódzkim Polski w latach 2000 i 2014 oraz 2) charakterystykę demograficzną ćwiczących w klubach sportowych w układzie wojewódzkim Polski w latach 2000 i 2014.
Year
Issue
32
Pages
95-106
Physical description
Dates
published
2015-11-16
Contributors
References
  • Aktywność fizyczna Polaków, BS/129/2013, CBOS.
  • Biernat E. 2011. Aktywność fizyczna mieszkańców Warszawy na przykładzie wybranych grup zawodowych. Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
  • Daniels M., Norman W. 2003. Estimating the Economic Impact of Seven Regular Sport Tourism Events, Journal of Sport & Tourism, 8, 4: 213–222.
  • Jones I. 2008. Sport Fans and Spectators as Sport Tourists, Journal of Sport & Tourism, 13, 3.
  • Leszczyńska A. 2013. Sport to zdrowie! Refleksje o aktywności fizycznej Polaków. Acta Universitatis Lodziensis, Folia Sociologica, 45: 179–189.
  • Mała encyklopedia sportu 1984. Wydawnictwo Sport i Turystyka, Warszawa
  • Motek P., Kossowski T., Bogacka E. 2010. Sport w aglomeracji poznańskiej. Biblioteka Aglomeracji Poznańskiej, 7. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
  • Piechota R. 2007. Reklama i sponsoring w transmisji sportowej. Sport Wyczynowy, 4–6: 111–123.
  • Raczyńska B., Długołęcka B. 2009, Physical activity in osteoporosis prevention and treatment, Polish Journal of Sport and Tourism, 16: 1–14.
  • Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2000 r., nr 127, poz. 857 z późn. zm.).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-issn-2353-1428-year-2015-issue-32-article-8643
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.