PL EN


2016 | 34 |
Article title

Metoda wskaźnikowa w geografii społeczno-ekonomicznej

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W niniejszym artykule głównym zadaniem badawczym jest przedstawienie roli wskaźników o charakterze poznawczym, stosowanych w geografii społeczno-ekonomicznej, w ramach realistycznej konceptualizacji rzeczywistości. Podstawą tej konceptualizacji jest ujmowanie nieobserwowalnych własności konceptualnych za pośrednictwem obserwowalnych własności realnych. W postępowaniu wskaźnikowym przeprowadza się analizę wskaźników poznawczych w podziale na kategorie i na rodzaje, wyróżnione ze względu na charakter własności (cech). Konstrukcję, interpretację i zasady doboru wskaźników prezentuje się na przykładzie wybranych wskaźników poznawczych, używanych w geografii społeczno-ekonomicznej.
Year
Issue
34
Physical description
Dates
published
2016
online
2016-06-16
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-issn-2353-1428-year-2016-issue-34-article-8606
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.