PL EN


2016 | 36 |
Article title

Rola Poznania jako ośrodka metropolitalnego i jego powiązania w województwie wielkopolskim

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono istotę relacji Poznania jako ośrodka metropolitalnego z otoczeniem regionalnym w kontekście procesów absorpcji i dyfuzji. Przedmiotem badań jest pozycja społeczno-gospodarcza Poznania i jego obszaru metropolitalnego w województwie wielkopolskim. Analiza powiązań przestrzenno-funkcjonalnych dotyczy zasadniczo relacji Poznań–region i sprowadza się do powiązań transportowych, przepływów siły roboczej oraz zasięgu oddziaływania szkół wyższych. W konkluzji stwierdzono, że procesowi metropolizacji powinna towarzyszyć poprawa systemu transportowego oraz dyfuzja funkcji metropolitalnych do ośrodków subregionalnych. W tym celu wskazuje się na konieczne działania strategiczne samorządu regionalnego, zwiększające spójność i współpracę terytorialną w regionie.
Year
Issue
36
Physical description
Dates
published
2016
online
2016-12-16
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-issn-2353-1428-year-2016-issue-36-article-8551
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.