PL EN


2017 | 40 |
Article title

Skala i kierunki wyłączania gruntów leśnych na cele nieleśne w województwie wielkopolskim

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wyłączenie gruntów z produkcji leśnej oznacza rozpoczęcie innego niż leśne użytkowanie gruntów. Warunkiem legalnego przeznaczenia gruntów leśnych na inne cele jest uzyskanie decyzji o wyłączeniu. W artykule przedstawiono skalę, kierunki oraz zróżnicowanie przestrzenne wyłączeń gruntów leśnych na cele nieleśne w województwie wielkopolskim. Omówiono też zasady wyłączania gruntów leśnych z produkcji. Podstawę opracowania stanowią niepublikowane dane pozyskane z rocznych sprawozdań z przebiegu realizacji przepisów o ochronie gruntów leśnych, uzyskane w Regionalnych Dyrekcjach Lasów Państwowych w Poznaniu, Pile, Szczecinie i Zielonej Górze oraz roczniki „Leśnictwo” z lat 2003–2016. Zakres czasowy pracy obejmuje lata 2002–2016. Analizę przeprowadzono w ujęciu powiatów.
Year
Issue
40
Physical description
Dates
published
2017
online
2018-04-20
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-issn-2353-1428-year-2017-issue-40-article-12535
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.