PL EN


2018 | 42 |
Article title

Zastosowanie ewidencji gruntów i budynków w badaniach przestrzennych zmian zabudowy na przykładzie Skarżyska-Kamiennej

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Głównym celem pracy było dokonanie opisu zmian zabudowy w Skarżysku-Kamiennej na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków. W literaturze przedmiotu odnaleziono liczne prace na temat zmian zabudowy, ale rzadko stosowano w nich dane katastralne. Niemniej jednak oparto na nich wiele opracowań kartograficznych. Z tego względu dużo uwagi poświęcono opisowi metody badania i danych źródłowych. Zidentyfikowano niekompletność pozyskanej bazy danych. Mimo to możliwe było zminimalizowanie jej wpływu na wyniki przy użyciu dodatkowych źródeł. Pozyskane dane umożliwiły przeprowadzenie badań z dokładnością do pojedynczych budynków.
Year
Issue
42
Physical description
Dates
published
2018
online
2018-11-14
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-issn-2353-1428-year-2018-issue-42-article-16537
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.