PL EN


2018 | 43 |
Article title

Miejskość dóbr wspólnych. Refleksje nad adaptowaniem koncepcji Common-Pool Resources

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Koncepcja dóbr wspólnych (Common-Pool Resources, CPR) jest przedmiotem zainteresowania wielu badaczy. Od lat zaobserwować można również próby jej zaadaptowania do różnych warunków, innych niż opisane przez E. Ostrom. Celem artykułu jest przedstawienie autorskich zastrzeżeń do jej wykorzystywania w realiach miejskich, które mogą być ekonomicznym wkładem w rozwój badań nad użytecznością i warunkami tworzenia dóbr wspólnych. Specyfika miast, w tym przyczyny ich powstania i ewoluowania funkcji, sprawia, że bezkrytyczne adaptowanie jednego z najważniejszych rezultatów pracy noblistki, jakimi są zasady projektowania instytucji pomagających w podtrzymywaniu istnienia i dobrego gospodarowania CPR, wydaje się mocno ograniczone. Ponowoczesne popularyzowanie postaw wspólnotowych skłania jednak do pogłębiania badań nad ekonomicznymi konsekwencjami ich powstawania i aktywności.
Year
Issue
43
Physical description
Dates
published
2018
online
2019-07-04
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-issn-2353-1428-year-2018-issue-43-article-19290
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.