Title

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej

Other titles
ISSN
2353-6403
ISSN
1230-5057
Expand/Collapse Editorial office, Persons and institutions, Journal changes
Editorial office
Persons and institutions
Next title
Previous title
Expand/Collapse Notes, frequency, content page
Frequency
rocznik / annual
Full contents
Full contents local availability
Yes
Notes
„Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej” wydawane są przez Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN. Od tomu 49 wydawane są jako półrocznik, w całkowicie odmienionej szacie graficznej. To uznane w kraju i zagranicą czasopismo naukowe poświęcone jest szeroko rozumianej historii Europy Środkowej i Wschodniej oraz ZSRR i Rosji w XIX i XX wieku. Publikujemy także artykuły i studia dotyczące związków tego regionu Europy z pozostałymi państwami na całym świecie oraz rozprawy poświęcone dziejom imperiów.

Publikacje z roczników 2004-2010 są dostępne w Bibliotece Nauki wyłącznie w formie metadanych (bez pełnych tekstów).
Journal contents

open years

JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.