Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl
Title

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej

Other titles

ISSN

2353-6403

ISSN

1230-5057
Expand/Collapse Editorial office, Persons and institutions, Journal changes

Editorial office

Persons and institutions

Next title

Previous title

Expand/Collapse Notes, frequency, content page

Frequency

rocznik / annual

Full contents

Full contents local availability

Yes

Notes

„Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej” wydawane są przez Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN. Od tomu 49 wydawane są jako półrocznik, w całkowicie odmienionej szacie graficznej. To uznane w kraju i zagranicą czasopismo naukowe poświęcone jest szeroko rozumianej historii Europy Środkowej i Wschodniej oraz ZSRR i Rosji w XIX i XX wieku. Publikujemy także artykuły i studia dotyczące związków tego regionu Europy z pozostałymi państwami na całym świecie oraz rozprawy poświęcone dziejom imperiów. Publikacje z roczników 2004-2010 są dostępne w Bibliotece Nauki wyłącznie w formie metadanych (bez pełnych tekstów).
Journal contents

open years

JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.