PL EN


2014 | 1 | 299 |
Article title

KIERUNKI ZMIAN W PROCESACH OSZCZĘDZANIA GOSPODARSTW DOMOWYCH W JAPONII

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł stanowi przyczynek do ograniczenia niedostatku literatury polskiej poświęconej procesom oszczędzania przez gospodarstwa domowe na świecie poprzez diagnozę kierunków zmian w procesach oszczędzania gospodarstw domowych w Japonii. W artykule wskazano, że stopa oszczędzania japońskich gospodarstw domowych była wysoka zarówno w ujęciu bezwzględnym, jak i w porównaniu z wartościami wskaźnika w innych krajach, jednak od lat 90. występuje silna, długotrwała tendencja spadkowa. W celu wyjaśnienia tego zjawiska zidentyfikowano determinanty zmian w procesach oszczędzania gospodarstw domowych w Japonii. Do najistotniejszych uwarunkowań zaliczono: zmiany demograficzne, zmiany dochodów gospodarstw domowych, zmiany w systemie ubezpieczeń społecznych. Wskazano, że postępujące na niespotykaną skalę starzenie się społeczeństwa będzie negatywnie oddziaływać na stopę oszczędzania gospodarstw domowych.
Year
Volume
1
Issue
299
Physical description
Dates
published
2014-02-20
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-issn-2353-7663-year-2014-volume-1-issue-299-article-137
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.