PL EN


2014 | 2 | 300 |
Article title

RENTOWNOŚĆ FIRM RODZINNYCH W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Celem artykułu jest ocena rentowności firm rodzinnych województwa wielkopolskiego z sektora MSP. Rentowność firm rodzinnych będzie porównana z firmami nierodzinnymi działającymi w tych samych branżach, czemu towarzyszą hipotezy, że rentowność sprzedaży firm rodzinnych jest niższa od rentowności firm nierodzinnych (H1) oraz, że rentowność kapitałów własnych firm rodzinnych jest niższa niż pozostałych podmiotów (H2). W analizie uwzględniono również czas trwania firm rodzinnych, czemu z kolei towarzyszy hipoteza, że rentowność firm rodzinnych jest wprost proporcjonalna do czasu ich trwania (H3). Analiza oparta jest na danych z 447 firm rodzinnych, obejmuje wyniki finansowe z roku 2010. W badanej populacji dominują firmy rentowne, nierentownych było 49 podmiotów, tj. około 11% populacji. Wyniki badania pozwalają na potwierdzenie hipotez H2 i H3, tylko hipoteza H1 nie może zostać zweryfikowana pozytywnie.
Keywords
Year
Volume
2
Issue
300
Physical description
Dates
published
2014-02-18
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-issn-2353-7663-year-2014-volume-2-issue-300-article-113
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.