PL EN


2014 | 2 | 300 |
Article title

WPŁYW KRYZYSU ŚWIATOWEGO NA RYNEK PRZEDSIĘBIORSTW START-UP

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykuły była analiza wpływu kryzysu światowego na rynek przedsiębiorstw start-up. W artykule postawiono następującą hipotezę badawczą: rynek przedsiębiorstw start-up w Polsce został w mniejszym stopniu dotknięty skutkami światowego kryzysu finansowego aniżeli rynek tych przedsiębiorstw na świecie. W relacji do tak sformułowanej hipotezy przyjęto dwa problemy badawcze: wpływ skutków globalnego kryzysu finansowego na rynek przedsiębiorstw start-up na świecie oraz wpływ skutków globalnego kryzysu finansowego na rynek przedsiębiorstw start-up w Polsce. Analizie poddano zmiany w populacji firm start-up w wybranych krajach, badano wielkość inwestycji venture capital, liczbę nowych podmiotów, podmiotów wyrejestrowywanych w poszczególnych latach oraz ich strukturę. W badaniach pod uwagę wzięto okres lat 2007–2012, odnosząc większość danych do roku 2007, jako obrazującego stan gospodarki przed globalnym kryzysem. Zagadnienia te są kluczowe z punktu widzenia wskazania konsekwencji kryzysu światowego dla grupy przedsiębiorstw start-up. Przeprowadzone badania dowiodły prawidłowości postawionej hipotezy badawczej. Rynek przedsiębiorstw start-up w Polsce został w mniejszym stopniu dotknięty skutkami światowego kryzysu finansowego niż w wielu innych krajach. O negatywnych skutkach wpływu kryzysu finansowego na rynki światowe świadczy m. in. spadek udziału inwestycji venture capital w tworzeniu PKB, zmniejszająca się gwałtownie liczba powstających nowych przedsiębiorstw i rosnąca liczba bankrutujących. W Polsce wpływ kryzysu światowego na ten rynek również jest widoczny, ale siła jego oddziaływania jest zdecydowanie mniejsza. Jeżeli chodzi o liczbę powstających przedsiębiorstw to trend w Polsce jest zdecydowanie rosnący. Od 2003 r. można obserwować, z drobnymi załamaniami, zwiększającą się liczbę tworzonych przedsiębiorstw start-up. Z kolei liczba podmiotów wyrejestrowywanych wzrosła na tynku krajowym z latach 2009 i 2011, czyli w tych najbardziej dotkniętych kryzysem. Pomimo to, liczba tworzących się nowych przedsiębiorstw była w tym czasie większa od liczby przedsiębiorstw bankrutujących. Taka zależność nie wystąpiła w wielu innych badanych krajach.  
Keywords
Year
Volume
2
Issue
300
Physical description
Dates
published
2014-02-17
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-issn-2353-7663-year-2014-volume-2-issue-300-article-91
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.