PL EN


2014 | 2 | 300 |
Article title

WYKORZYSTANIE METODY DAVE’A BERKUSA DO ANALIZY POTENCJAŁU ROZWOJOWEGO FIRM START-UP W POLSCE

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem niniejszego artykułu była ocena potencjału rozwojowego firm start-up w Polsce. W artykule przedstawione zostały metody oceny przedsiębiorstw start-up oraz wyniki badań własnych poświęconych potencjałowi firm start-up w Polsce. Pierwszą część artykułu stanowi opis cech charakterystycznych młodych spółek i możliwych sposobów ich wyceny. Kolejna cześć artykułu obejmuje szczegółowe omówienie wyników przeprowadzonych badań. W badaniach wykorzystano powstałą na bazie doświadczeń amerykańskiego Anioła Biznesu, metodę Dave’a Berkusa. Badania przeprowadzono na 100 przedsiębiorstw start-up. W artykule postawiono jedną hipotezę badawczą: H1: Metoda Dave’a Berkusa jest metodą przydatną do wstępnej selekcji pomysłów w fazie  start-up na rynku polskim. Uzyskane wyniki analizy potwierdziły słuszność przyjętych hipotez. Badane przedsiębiorstwa cechował przeważnie niski potencjał rozwojowy. Bardzo mały procent badanych spółek miał już wdrożony pomysł lub opracowany prototyp produktu. Niewielki odsetek spółek zdecydował się również na zawiązanie aliansów strategicznych. Na tym tle najlepiej wypadła ocena samych zespołów zarządzających, ich wykształcenie i doświadczenie przydatne do prowadzonej działalności wyceniono na 43% maksymalnej kwoty, jaką można było w tej kategorii osiągnąć. Słaba jakość projektów start-up może być spowodowana brakiem przepływu informacji pomiędzy poszczególnymi pomysłodawcami. Zastosowana w badaniach metoda Dave’a Berkusa może być użyteczna do wstępnej selekcji firm w fazie start-up. Pozwala na określenie wartości pre-money firmy, umożliwia szybką wycenę bez konieczności analizowania wielu danych, jest zwykle stosowana do wstępnej selekcji nadesłanych pomysłów. Ocenę potencjału firmy może przeprowadzić sam inwestor bez konieczności angażowania ekspertów. Metoda ta może być przydatna w momencie, kiedy firma jeszcze nie generuje przychodów i nie przynosi zysków.
Year
Volume
2
Issue
300
Physical description
Dates
published
2014-02-17
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-issn-2353-7663-year-2014-volume-2-issue-300-article-92
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.