PL EN


2014 | 2 | 301 |
Article title

KLAUZULE RATING TRIGGERS ORAZ ZAGROŻENIE DLA STABILNOŚCI RYNKU Z NICH WYNIKAJĄCE

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Rating jest powszechnie wykorzystywanym narzędziem na rynku finansowym. Obok zastosowaniago dla celów tworzenia portfela inwestycyjnego czy określenia wymogów kapitałowychcoraz szersze staje się wykorzystanie ratingu w umowach prywatnych między dawcą i biorcąkapitału, tzw. klauzulach rating triggers. Zasadniczym celem opracowania jest przedstawieniedowodów na prawdziwość tezy, iż klauzule te, tworzone w celu ochrony kapitału kredytodawcy,mogą de facto prowadzić do poważnych zagrożeń zarówno dla kredytodawcy, kredytobiorcy,a w określonych warunkach nawet dla stabilności całego rynku. W niniejszym opracowaniu autorkawyjaśnia czym są klauzule rating triggers, dokonuje klasyfikacji podstawowych rodzajówwyzwalaczy ratingowych ze względu na konsekwencje, jakie niosą dla kredytobiorców oraz opisujejedno z najpoważniejszych zagrożeń związanych z tymi klauzulami, a mianowicie zjawiskocredit cliff. Artykuł kończy się analizą przypadków credit cliff potwierdzających destrukcyjny wpływ aktywowania się tego rodzaju klauzuli zarówno na podmiot je podpisujący jak i na rynek jako całość.
Year
Volume
2
Issue
301
Physical description
Dates
published
2014-02-19
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-issn-2353-7663-year-2014-volume-2-issue-301-article-127
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.