PL EN


2014 | 2 | 301 |
Article title

Obligacje zamienne z klauzulą reset

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Obligacja zamienna z klauzulą reset (resettable convertible bond) jest instrumentem, w którymw ściśle określonych terminach oraz w przypadku zaistnienia określonych warunków możliwajest modyfikacja jego istotnych parametrów: ceny konwersji lub współczynnika konwersji. Odróżniają to od zwykłej obligacji zamiennej, w której wszystkie parametry są dokładnie określonew warunkach emisji i nie mogą ulec żadnej zmianie bez względu na uwarunkowania rynkowe.Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie istoty reset convertible oraz mechanizmu jejwykorzystania. Potwierdzono hipotezę zakładającą, że jest ona instrumentem bardzo korzystnymdla obligatariuszy w okresie trudnej sytuacji na rynku i spadów cen akcji emitenta. Ponadto okazujesię, że nieznajomość dokładnej wartości współczynnika i ceny konwersji w momencie emisjiobligacji zamiennej z klauzulą reset powoduje trudności z przeprowadzeniem jej precyzyjnejwyceny.
Year
Volume
2
Issue
301
Physical description
Dates
published
2014-02-21
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-issn-2353-7663-year-2014-volume-2-issue-301-article-145
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.