PL EN


2014 | 2 | 301 |
Article title

PEWNOŚĆ SIEBIE INWESTORÓW A WYNIKI OSIĄGANE NA RYNKU KAPITAŁOWYM

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W publikacji przyjęto hipotezę stwierdzającą, że inwestorzy wykazujący wysoką pewnośćsiebie osiągają ponadprzeciętne wyniki inwestycyjne i najczęściej są mężczyznami. Jej potwierdzenielub zaprzeczenie wiąże się z ważnym nurtem badawczym w finansach behawioralnych,poświęconym wpływom indywidualnych cech człowieka na efektywność inwestycji na rynkukapitałowym. W dotychczasowych badaniach, uzyskiwane wyniki były bardzo niejednorodne,analiza portfeli inwestycyjnych względem płci wskazywała na unikanie ryzyka przez kobietya badanie ankietowe preferencji ryzyka nie potwierdzały tego. W artykule zaprezentowano wynikieksperymentu behawioralnego, zaprojektowanego właśnie w celu potwierdzenia wpływu pewnościsiebie na wartość inwestycji na giełdzie. Uzyskane rezultaty nie wskazują na to aby pewnośćsiebie miała wpływ na osiąganą efektywność na giełdzie, a także nie ma widocznej zależnościpomiędzy pewnością siebie a płcią.
Keywords
Year
Volume
2
Issue
301
Physical description
Dates
published
2014-02-17
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-issn-2353-7663-year-2014-volume-2-issue-301-article-93
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.