PL EN


2014 | 2 | 301 |
Article title

INWESTORZY INDYWIDUALNI JAKO AKCJONARIUSZE SPÓŁEK PUBLICZNYCH W POLSCE

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Znaczenie inwestorów indywidualnych można rozpatrywać zarówno z punktu widzenia ichwpływu na rynek akcji, jak i oddziaływania na same spółki. W badaniu pierwszego z tych obszarówoparto się na analizie wielkości obrotów generowanych przez tych uczestników rynku,w przypadku drugiego zaś wykorzystano analizę udziału w organach spółki akcjonariuszy notyfikowanychbędących osobami fizycznymi. Wyniki badań potwierdziły, że w odniesieniu do mniejszejaktywności w handlu akcjami znajdującymi się w wolnym obrocie, zachowania inwestorówindywidualnych powielają wzorce występujące na bardziej dojrzałych rynkach, natomiast niepowielają ich w zakresie bierności akcjonariuszy w ujęciu corporate governance.INDIVIDUAL INVESTORS AS SHAREHOLDERSOF PUBLIC COMPANIES IN POLANDThe importance of individual investors can be examined taking into consideration theirinfluence on equity market and their impact on stock issuers. The investigation of the first of theabove was based on the analysis of turnover generated by these stock market participants. In caseof the second problem, the analysis of participation of notified shareholders being individualpersons in company authorities was performed. The results of the study prove that relative to loweractivity in free float equity transactions, the behavior of individual investors duplicate patternsfrom more mature markets, however it does not copy this behavior in when it comes to theshareholders passiveness in terms of corporate governance.
Year
Volume
2
Issue
301
Physical description
Dates
published
2014-02-17
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-issn-2353-7663-year-2014-volume-2-issue-301-article-98
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.