PL EN


2014 | 3 | 303 |
Article title

Determinanty wzrostu zadłużenia w gospodarce światowej

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest przedstawienie i zbadanie determinantów wzrostowej tendencji zadłużania się przez większość rządów na świecie. Opracowanie składa się z wprowadzenia, dwóch części zasadniczych i podsumowania. Główne wnioski można sformułować następująco: -        W całym analizowanym okresie występował dodatni trend wskaźnika zadłużenia w gospodarce światowej. Ze szczególnie silnym jego wzrostem mieliśmy do czynienia w ostatnich kilku latach. -        W gospodarce bardzo często występują sprzężenia zwrotne między kryzysem gospodarczym i fiskalnym. Ten ostatni z reguły poprzedzany był lub współwystępował z tym pierwszym. -        Długookresowy trend wzrostowy długu publicznego dobrze tłumaczy prawo Wagnera, zgodnie z którym wskaźnik zadłużenia rośnie w wyniku m.in. wzrostu liczby ludności, wzrostu opiekuńczej roli państwa, wzrostu kosztów obsługi długu oraz wzrostu wydatków państwa na B+R.    
Year
Volume
3
Issue
303
Physical description
Dates
published
2014-11-19
Contributors
author
References
 • Alesina A. (2010), Fiscal Adjustments: lessons from recent history, prepared for the Ecofin meetingin Madrid April 15 2010, http://www.economics.harvard.edu
 • Borowski J. (2011), Doświadczenia pierwszej dekady funkcjonowania strefy euro, w:
 • Sławiński A. (red,), Polityka pieniężna, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa
 • Bukowski S. I., (2011), Kryzys fiskalny i przyszłość Unii Ekonomicznej i Monetarnej, w:
 • Bukowski S. I., Misala J. /red,/, Wzrost gospodarczy i finanse międzynarodowe, CeDeWu.pl, Wydawnictwo Fachowe, Warszawa
 • Działo J. (2012), Wpływ kryzysu gospodarczego na stan finansów publicznych i politykę fi-skalnąpańst Unii w: Bednarczyk J. L., Przybylska-Kapuścińska W. /red./, Polityka finansowa w dobie kryzysu integracji europejskiej, CeDeWu.pl, Wydawnictwo Fachowe, Warszawa
 • Gaudemet P. L., Molinier J. (2000), Finanse publiczne, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
 • Grabia T. (2012), Kryzys fiskalny w krajach Unii Europejskiej – przyczyna czy skutek kryzysu gospodarczego? w: Bednarczyk J. L., Przybylska-Kapuścińska W. /red./, Polityka finansowa w dobie kryzysu integracji europejskiej, CeDeWu.pl, Wydawnictwo Fachowe, Warszawa
 • Krudy E. (2013), How a student took on two Harvard economists over their pro-austerity study - and won, Reuters, http://business.financialpost.com, (18.04.2013 r.)
 • Mansfield E. (2002), Podstawy Makroekonomii. Zasady, przykłady, zadania, AW „PLA-CET”, Warszawa
 • Nic, tylko długi (2011), Rozmowa z W. Plumpe, „Forum, Najciekawsze artykuły z prasy światowej”, nr 22, (przedruk za: „Suddeutsche Zeitung”)
 • Orłowski W. M. (2004), Optymalna ścieżka do euro, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa
 • Owsiak S. (2006), Finanse publiczne, Teoria i praktyka, Warszawa
 • Reinhart C. M., Reinhart V. R., Rogoff K. S. (2012), Public Debt Overhangs: Advanced-Economy Episodes Since 1800, „Journal of Economic Perspectives”, Vol. 26, No. 3, Summer
 • Reinhart C. M., Rogoff K. S. (2010), Growth in a Time of Debt, „American Economic Re-view”, No. 100
 • www.stats.oecd.org
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-issn-2353-7663-year-2014-volume-3-issue-303-article-178
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.