PL EN


2014 | 3 | 303 |
Article title

Determinanty wzrostu zadłużenia w gospodarce światowej

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest przedstawienie i zbadanie determinantów wzrostowej tendencji zadłużania się przez większość rządów na świecie. Opracowanie składa się z wprowadzenia, dwóch części zasadniczych i podsumowania. Główne wnioski można sformułować następująco: -        W całym analizowanym okresie występował dodatni trend wskaźnika zadłużenia w gospodarce światowej. Ze szczególnie silnym jego wzrostem mieliśmy do czynienia w ostatnich kilku latach. -        W gospodarce bardzo często występują sprzężenia zwrotne między kryzysem gospodarczym i fiskalnym. Ten ostatni z reguły poprzedzany był lub współwystępował z tym pierwszym. -        Długookresowy trend wzrostowy długu publicznego dobrze tłumaczy prawo Wagnera, zgodnie z którym wskaźnik zadłużenia rośnie w wyniku m.in. wzrostu liczby ludności, wzrostu opiekuńczej roli państwa, wzrostu kosztów obsługi długu oraz wzrostu wydatków państwa na B+R.    
Year
Volume
3
Issue
303
Physical description
Dates
published
2014-11-19
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-issn-2353-7663-year-2014-volume-3-issue-303-article-178
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.