PL EN


2014 | 3 | 303 |
Article title

ZNACZENIE PRZEPŁYWÓW PRACOWNIKÓW NA RYNKU PRACY. SKĄD SIĘ WYWODZI NAPŁYW DO ZATRUDNIENIA?

Content
Title variants
ZNACZENIE PRZEPŁYWÓW PRACOWNIKÓW NA RYNKU PRACY. SKĄD SIĘ WYWODZI NAPŁYW DO ZATRUDNIENIA?
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Rynek pracy charakteryzowany jest przez znaczące przepływy pracowników, które wynikają z czynników o charakterze popytowym i podażowym, rotacji miejsc pracy, jak i decyzji ludności. W artykule analizuję strukturę napływu do zatrudnienia, w ramach badania znaczenia strumieni pracowników. Wyznaczone wartości elementów macierzy Markowa wskazują, iż zasób bezrobotnych jest najbardziej zmienny z trzech głównych stanów na rynku pracy a przepływy w istotnym stopniu związane są również z decyzjami dotyczącymi aktywności zawodowej. Bezrobotni konkurują o wolne miejsca pracy z innymi osobami poszukującymi zatrudnienia. W latach 2000 – 2010 stanowili do 50% wielkości całkowitego napływu do zatrudnienia (30% w latach 2007 – 2008). Zmiany miejsca zatrudnienia bez pośredniego okresu bezrobocia również przyjmują dwucyfrowe wartości, choć w ujęciu relatywnym mały odsetek zatrudnionych wskazuje na poszukiwanie innego miejsca pracy. Analiza ilościowa wielkości poszukiwania zatrudniania spoza siły roboczej w dużym stopniu uzależniona jest od częstotliwości danych ilościowych.
EN
The economies are characterized by large flows of workers and job posts. Job flows are connected to job creation and job destruction processes. Worker flows result from job reallocation processes as well as for example from labour force participation decisions. In the article I analyse the importance of worker flows with the emphasis put on the employment inflow structure. In this manner I try to verify whether the unemployed compete for job opportunities with other job seekers. The elements of the derived Markov transition matrix show that the unemployment stock is the most volatile on the Polish labour market and non-negligible fractions of the workers flow to and from inactivity. The unemployed compete for job opportunities and according to economic conditions they constitute (in time span 2000 – 2010) up to 50% of the employment inflow (30% in 2007 – 2008 period). Job-to-job moves also approach two-digit percentages, although on average small share of the employed admit to be looking for another job during the current employment contract. Indications of out-of-labour force search to a large extent depend on data frequency. 
Year
Volume
3
Issue
303
Physical description
Dates
published
2014-11-21
Contributors
References
 • Albrecht J., Vroman S. (2002), A Matching Model with Endogenous Skill Requirements, “International Economic Review”, 43, p. 283–305.
 • Anderson P., Burgess S. (2000), Empirical Matching Functions: Estimation and Interpretation using State-Level Data, “The Review of Economics and Statistics”, February, p. 93–102.
 • Antolín P. (1999), Gross Worker Flows: How Does the Spanish Evidence Fit the Stylized Facts, “Labour”, 13 (2), p. 549–585.
 • Blanchard O., Diamond P. (1989), The Beveridge Curve, “Brookings Papers on Economic Activity”, 1, p. 1–76.
 • Blanchard O., Diamond P. (1994), Ranking, Unemployment Duration, and Wages, “Review of Economic Studies”, 61, p. 417–434.
 • Broersma L., van Ours J. (1998), Job Searchers, Job Matches and The Elasticity of Matching, Open Access publications from Tilburg University, no. urn:nbn:nl:ui:12-80319.
 • Burda M., Wyplosz C. (1994), Gross worker and job flows in Europe, “European Economic Review”, 38, p. 1287–1315.
 • Burdett K., Mortensen D. (1998), Wage Differentials, Employer Size, and Unemployment, “International Economic Review”, Volume 39, Issue 2 (May), p. 257–273.
 • Burgess S. (1993), A Model of Competition Between Unemployed and Employed Job Searchers: An Application to the Unemployment Outflow Rate in Britain, “The Economic Journal”, Vol. 103, No. 420 (Sep.), p. 1190–1204.
 • Davis S., Faberman R., Haltiwanger J. (2006), The Flow Approach to Labor Markets: New Data and Micro-Macro Links, “Journal of Economic Perspectives”, Volume 20, Number 3, Summer, p. 3–26.
 • Dolado J., Jansen M., Jimeno J. (2002), A Matching Model of Crowding-Out and On-the-Job Search (with an Application to Spain), IZA DP No. 612.
 • Dolado J., Jansen M., Jimeno J. (2003), On-the-Job Search in a Matching Model with Heterogenous Jobs and Workers, IZA DP No. 886.
 • Fallick B., Fleischman C. (2004), Employer-to-employer flows in the U.S. labor market: The complete picture of gross worker flows, Federal Reserve Board, Finance and Economics Discussion Series Working Paper 2004-34.
 • Galuščák K., Münich D. (2005), Structural and cyclical unemployment: what can we derive from the matching function?, Czech National Bank Working Paper Series 2.
 • Gałecka-Burdziak E. (2013), Mechanisms of labour market matching of job seekers and vacancies, praca doktorska napisana w Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie pod kierunkiem naukowym prof. dr hab. Marka Góry, maszynopis.
 • Garcia-Serrano C., Jimeno J. (1998), Labour reallocation, job tenure, labour flows and labour market institutions: Evidence from Spain, FEDEA Documento de Trabajo 98-07.
 • Gong X. (2010), The Added Worker Effect and the Discouraged Worker Effect for Married Women in Australia, IZA DP No. 4816.
 • Gradzewicz M., Strzelecki P. (2011), Kreacja i destrukcja miejsc pracy w polskiej gospodarce w świetle publikowanych danych miesięcznych, Bank i Kredyt, 42 (5), p. 61–86.
 • Kucharski L. (2002), Przepływy siły roboczej w Polsce w latach dziewięćdziesiątych, Katedra Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Mumford K., Smith P. (1996), The Hiring Function Reconsidered: on Closing the Circle, The University of York, Discussion Papers in Economics, No. 45.
 • Petrongolo B., Pissarides C. (2001), Looking into the Black Box: A Survey of the Matching Function, “Journal of Economic Literature”, vol. XXXIX (June), p. 390–431.
 • Petrongolo B., Pissarides C. (2008), The Ins and Outs of European Unemployment, IZA DP No. 3315.
 • Pissarides C. (1986), Unemployment and Vacancies in Britain, “Economic Policy”, October, p. 499–559.
 • Pissarides C. (1994), Search Unemployment with On-the-job Search, “Review of Economic Studies”, 61, p. 457–475.
 • Pissarides C. (2000), Equilibrium Unemployment Theory, The MIT Press, Cambridge.
 • Saint-Paul G. (2000), Flexibility vs. Rigidity: Does Spain have the worst of both Worlds?, IZA DP No. 144.
 • Shimer R. (2012), Reassessing the ins and outs of unemployment, “Review of Economic Dynamics”, 15, p. 127–148.
 • Strawiński P. (2009), Ins and Outs of Polish Unemployment, “Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics”, vol. 1, issue 3, p. 243–259.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-issn-2353-7663-year-2014-volume-3-issue-303-article-179
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.