PL EN


2014 | 3 | 303 |
Article title

ZNACZENIE PRZEPŁYWÓW PRACOWNIKÓW NA RYNKU PRACY. SKĄD SIĘ WYWODZI NAPŁYW DO ZATRUDNIENIA?

Content
Title variants
EN
WORKER FLOWS ON THE LABOUR MARKET. WHERE DOES THE EMPLOYMENT INFLOW COME FROM?
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Rynek pracy charakteryzowany jest przez znaczące przepływy pracowników, które wynikają z czynników o charakterze popytowym i podażowym, rotacji miejsc pracy, jak i decyzji ludności. W artykule analizuję strukturę napływu do zatrudnienia, w ramach badania znaczenia strumieni pracowników. Wyznaczone wartości elementów macierzy Markowa wskazują, iż zasób bezrobotnych jest najbardziej zmienny z trzech głównych stanów na rynku pracy a przepływy w istotnym stopniu związane są również z decyzjami dotyczącymi aktywności zawodowej. Bezrobotni konkurują o wolne miejsca pracy z innymi osobami poszukującymi zatrudnienia. W latach 2000 – 2010 stanowili do 50% wielkości całkowitego napływu do zatrudnienia (30% w latach 2007 – 2008). Zmiany miejsca zatrudnienia bez pośredniego okresu bezrobocia również przyjmują dwucyfrowe wartości, choć w ujęciu relatywnym mały odsetek zatrudnionych wskazuje na poszukiwanie innego miejsca pracy. Analiza ilościowa wielkości poszukiwania zatrudniania spoza siły roboczej w dużym stopniu uzależniona jest od częstotliwości danych ilościowych.
EN
The economies are characterized by large flows of workers and job posts. Job flows are connected to job creation and job destruction processes. Worker flows result from job reallocation processes as well as for example from labour force participation decisions. In the article I analyse the importance of worker flows with the emphasis put on the employment inflow structure. In this manner I try to verify whether the unemployed compete for job opportunities with other job seekers. The elements of the derived Markov transition matrix show that the unemployment stock is the most volatile on the Polish labour market and non-negligible fractions of the workers flow to and from inactivity. The unemployed compete for job opportunities and according to economic conditions they constitute (in time span 2000 – 2010) up to 50% of the employment inflow (30% in 2007 – 2008 period). Job-to-job moves also approach two-digit percentages, although on average small share of the employed admit to be looking for another job during the current employment contract. Indications of out-of-labour force search to a large extent depend on data frequency. 
Year
Volume
3
Issue
303
Physical description
Dates
published
2014-11-21
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-issn-2353-7663-year-2014-volume-3-issue-303-article-179
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.