PL EN


2014 | 3 | 303 |
Article title

Innowacyjność polskiej gospodarki: ocena poziomu, uwarunkowania i perspektywy rozwoju

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest dokonanie oceny poziomu innowacyjności polskiej gospodarki na tle innych krajów Unii Europejskiej i odpowiedź na pytanie dotyczące możliwości rozwoju innowacyjności w kontekście wyboru odpowiedniej strategii ukierunkowanej na wzmocnienie potencjału technologicznego gospodarki i stworzenie warunków sprzyjających proinnowacyjnym zachowaniom przedsiębiorstw. Analiza statystyczna zawarta w artykule bazuje na raportach Komisji Europejskiej, amerykańskiej instytucji badawczej – Information Technology and Innovation Foundation oraz Instytutu UNU – Merit z Maastricht University. Struktura artykułu przedstawia się następująco: po wprowadzeniu dokonano oceny poziomu innowacyjności polskiej gospodarki, następnie zarysowano warunki rozwoju innowacyjności w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem aspektów strategicznych, a w zakończeniu zawarto syntetyczne wnioski płynące z przeprowadzonej analizy.
Year
Volume
3
Issue
303
Physical description
Dates
published
2014-11-21
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-issn-2353-7663-year-2014-volume-3-issue-303-article-180
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.