PL EN


2014 | 3 | 303 |
Article title

EKSPORT DO NIEMIEC JAKO CZYNNIK WZROSTU GOSPODARCZEGO W POLSCE W LATACH 2000-2012

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Słowa kluczowe: eksport, wzrost gospodarczy   Streszczenie Celem podjętym przez autorów artykułu jest zbadanie czy i w jakim stopniu eksport do Niemiec jest istotnym czynnikiem wzrostu gospodarczego w Polsce. Przeprowadzona analiza dynamiki, struktury towarowej oraz wskaźników ujawnionej przewagi konkurencyjnej (RCA), prowadzi do konkluzji, że eksport do Niemiec jest istotnym czynnikiem wzrostu gospodarczego w Polsce. Zostało to potwierdzone również przez przeprowadzoną analizę ekonometryczna przy wykorzystaniu modelu VAR. Zależność między wzrostem PKB i eksportem do Niemiec jest dwustronna. Silniejszy jest nawet wpływ wzrostu PKB na eksport do Niemiec niż odwrotnie. Nie mniej jednak, wpływ eksportu do Niemiec na wzrost PKB w Polsce był statystycznie istotny w okresie 2000-2012.   EXPORT TO GERMANY AS A FACTOR OF ECONOMIC GROWTH IN POLAND IN THE PERIOD OF 2000-2012   Key words: export, economic growth   Summary The aim of this paper is to investigate if the export to Germany is a statistically significant factor of the GDP growth in Poland. The analyses of the dynamics, commodity structure and RCA indicator allow the authors to conclude that the role of export to Germany is an important factor of the economic growth. It is confirmed by the analysis of the results of econometric model VAR estimation. The results indicate the two-sided dependence between the GDP growth and the growth of export. The results indicate as well that the growth of export to Germany has an impact on the GDP growth in Poland, and it was statistically significant in the period of 2000-2012.  
Year
Volume
3
Issue
303
Physical description
Dates
published
2014-11-21
References
 • Ahmad J., Harnhirum S. (1995), Unit roots and Cointegration in Estimating Causality Between Exports and Economic Growth: Empirical Evidence from the ASEAN Countries, “Economic Letters”, vol. 49, p. 329-334.
 • Balassa B. (1985), Exports, Policy Choices and Economic Growth in Developing Countries After the 1973 oil shock, “Journal of Development Economics”, vol. 18, p. 23-35.
 • Bhagwati J. (1966), The Pure Theory of International Trade: A Survey, Surveys of Economic Theory. Growth and Development, Volume II, Surveys V-VIII, Prepared for The American Economic Association and Royal Economic Society, Macmillan, St Martin’s Press, New York.
 • Chen H. (2009), A Literature Review on Relationship between Foreign Trade and Economic Growth, “International Journal of Economics and Finance”, vol. 1, no. 1, p. 127-130, www.unige.ch. 20.05.2013.
 • Chenery H. B (1979), Structural Change and Development Policy, Oxford University Press, New York.
 • Dodaro S. (1993), Export and Growth: A Reconsideration of Causality, “The Journal of Developing Areas” vol. 27, p. 227-244.
 • Jung W., Marshall P. J. (1985), Exports, Growth and Causality in Developing Countries, “Journal of Development Economics”, vol. 18, p. 1-12.
 • Kavoussi R. (1984), Export Expansion and Economic Growth: Further Empirical Evidence, “Journal of Development Economics”, vol. 14, p. 241-250.
 • Kawan A. C., Cotsomitis J. (1990), Economics growth and Expending Export Sector: China 1952-1985, “International Economic Review”, vol. 5, p. 105-117.
 • Krueger A. (1978), Foreign Trade Regimes and Economic Development: Liberalization attempts and Consequences, National Bureau of Economic Research, New York.
 • Maciejewski M. (2012), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a model przewagi konkurencyjnej w polskim eksporcie [w:] Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a konkurencyjność eksportu Polski, S. Wydymus, E. Bombińska, B. Pera red., Warszawa.
 • Misala J. (1992), Polsko-Niemieckie powiązania gospodarcze w XX wieku, Warszawa.
 • Misala J. (2001), Współczesne teorie wymiany międzynarodowej i zagranicznej polityki ekonomicznej, Warszawa.
 • Misztal P. (2010), Hipoteza wzrostu gospodarczego stymulowanego przez eksport. Doświadczenia Polski w okresie 1997-2009 [w:] Teoria i polityka wzrostu gospodarczego - osiągnięcia i doświadczenia, J. Misala red., Warszawa.
 • Roczniki Statystyczne Handlu Zagranicznego, GUS, Warszawa 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2011, 2012.
 • Salvatore D., Hatcher T. (1991), Inward Oriented and Outward Oriented Trade Strategies, ”Journal of Development Studies”, vol. 27, p. 7-25.
 • Tyler W. (1981), Growth and Export Expansion in Developing Countries: Some Empirical Evidence, “Journal of Development Economics”, vol. 9, p. 121-130.
 • United Nations Commodity Trade Statistics Database www.comtrade.un.org 15.05.2013.
 • www.stat.gov.pl, 24.05.2013.
 • Wysokińska Z., Witkowska J. (1999), Integracja europejska. Rozwój rynków, Warszawa-Łódź.
 • Zielińska-Głębocka A. (2006), Teoria wymiany międzynarodowej [w:] T. Rynarzewski, A. Zielińska-Głębocka, Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Teoria wymiany i polityki handlu międzynarodowego, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-issn-2353-7663-year-2014-volume-3-issue-303-article-187
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.