PL EN


2014 | 3 | 303 |
Article title

EKSPORT DO NIEMIEC JAKO CZYNNIK WZROSTU GOSPODARCZEGO W POLSCE W LATACH 2000-2012

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Słowa kluczowe: eksport, wzrost gospodarczy   Streszczenie Celem podjętym przez autorów artykułu jest zbadanie czy i w jakim stopniu eksport do Niemiec jest istotnym czynnikiem wzrostu gospodarczego w Polsce. Przeprowadzona analiza dynamiki, struktury towarowej oraz wskaźników ujawnionej przewagi konkurencyjnej (RCA), prowadzi do konkluzji, że eksport do Niemiec jest istotnym czynnikiem wzrostu gospodarczego w Polsce. Zostało to potwierdzone również przez przeprowadzoną analizę ekonometryczna przy wykorzystaniu modelu VAR. Zależność między wzrostem PKB i eksportem do Niemiec jest dwustronna. Silniejszy jest nawet wpływ wzrostu PKB na eksport do Niemiec niż odwrotnie. Nie mniej jednak, wpływ eksportu do Niemiec na wzrost PKB w Polsce był statystycznie istotny w okresie 2000-2012.   EXPORT TO GERMANY AS A FACTOR OF ECONOMIC GROWTH IN POLAND IN THE PERIOD OF 2000-2012   Key words: export, economic growth   Summary The aim of this paper is to investigate if the export to Germany is a statistically significant factor of the GDP growth in Poland. The analyses of the dynamics, commodity structure and RCA indicator allow the authors to conclude that the role of export to Germany is an important factor of the economic growth. It is confirmed by the analysis of the results of econometric model VAR estimation. The results indicate the two-sided dependence between the GDP growth and the growth of export. The results indicate as well that the growth of export to Germany has an impact on the GDP growth in Poland, and it was statistically significant in the period of 2000-2012.  
Year
Volume
3
Issue
303
Physical description
Dates
published
2014-11-21
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-issn-2353-7663-year-2014-volume-3-issue-303-article-187
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.