PL EN


2014 | 3 | 303 |
Article title

Pomiar efektywności banków w Polsce z wykorzystaniem stochastycznej analizy granicznej

Content
Title variants
EN
Measuring the efficiency of Polish banks using stochastic frontier approach
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem niniejszego opracowania jest określenie stopnia efektywności banków komercyjnych działających w Polsce. Autorzy dokonali oceny stopnia rozwoju sektora bankowego oraz wykorzystując parametryczny model stochastycznej analizy granicznej  (Stochastic Frontier Aproach - SFA) wyznaczyli średnie poziomy efektywności dla 34 banków działających w Polsce w latach 2005-2011. W opracowaniu przyjęto definicję banku działającego jako pośrednik finansowy , co pozwoliło na określenia nakładów i ich wyników. W badanym okresie zaobserwowano zwiększający się poziom efektywności banków komercyjnych w Polsce. Ponadto, zweryfikowano hipotezę dotyczącą wyższej efektywności banków z dominującym udziałem kapitału zagranicznego nad bankami z przewagą kapitału krajowego. Co więcej, zwrócono uwagę na istotny wpływ globalnego kryzysu finansowego na efektywność instytucji finansowych. W okresie 2008-2009  zaobserwowano znaczący spadek efektywności kosztowej większości banków.
EN
The aim of the paper was to estimate the level of efficiency of commercial banks operating in Poland. In order to do that, authors evaluated the level of development of the polish banking system and with the use of the parametric Stochastic Frontier Approach (SFA) the average inefficiency was estimated (for 34 banks between 2005 and 2011). The intermediation approach was applied to determine the inputs and outputs of banks. In the analyzed period the average efficiency level was increasing. Significant impact on technical efficiency had the financial crisis. Home field advantage hypothesis  and global advantage hypothesis were also verified. The crisis decreased efficiency. The work has the following structure: in the first part the characteristics of the polish banking system were presented. In the second part the authors showed the results of the most important works on efficiency for Polish banking sector, than the research method, data and results were presented. In the last part the most important conclusions were pointed out.
Year
Volume
3
Issue
303
Physical description
Dates
published
2014-11-21
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-issn-2353-7663-year-2014-volume-3-issue-303-article-194
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.