PL EN


2014 | 3 | 303 |
Article title

BEZROBOCIE ORAZ JEGO STRUKTURA I DETERMINANTY NA REGIONALNYM (WIELKOPOLSKIM) RYNKU PRACY (W LATACH 2002-2012)

Content
Title variants
EN
UNEMPLOYMENT ON THE WIELKOPOLSKIE LABOUR MARKET (THE YEARS 2002-2012)
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem głównym opracowania jest prezentacja, analiza i ocena poziomu oraz struktury bezrobocia w zależności od wybranych cech społeczno-zawodowych i demograficznych w województwie wielkopolskim w latach 2002-2012. Zakres przestrzenny obejmuje województwo wielkopolskie, natomiast zakres czasowy – lata 2002-2012. Przedmiotem rozważań są najpierw liczba osób bezrobotnych oraz stopa bezrobocia w województwie wielkopolskim, a następnie struktura bezrobocia rozpatrywana pod kątem takich cech, jak: płeć, wiek, poziom wykształcenia, okres pozostawania bez pracy, staż pracy oraz niepełnosprawność.
EN
The main goal of the paper is the presentation, analysis and assessment of the level of unemployment depending on the selected socio-occupational and demographic features in Wielkopolskie Voivodeship in the years 2002-2012. Spatial scope covers Wielkopolskie Voivodeship, while the time-period – 2002-2012. The subject of reflections are first the number of unemployment persons and the unemployment rate in Wielkopolskie Voivodeship, and then the structure of unemployment to be considered for such features as gender, age, level of education, duration of unemployment, seniority and disability.
Keywords
Year
Volume
3
Issue
303
Physical description
Dates
published
2014-11-21
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-issn-2353-7663-year-2014-volume-3-issue-303-article-201
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.