PL EN


2014 | 3 | 303 |
Article title

BARIERY I STYMULATORY ZATRUDNIANIA CUDZOZIEMCÓW W WOJEWÓDZTWACH POLSKI WSCHODNIEJ

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Significant work force depletion in Poland which is expected for the next decades moves to take consideration of current and future role of foreigners on polish labour market. Poland, despite the fact that still records a negative balance of net migration, has become a country which becomes more attractive for foreigners. The evidence of that is increasing number of work permit for them. The scale ofemployment of foreignersis characterizedby a markedregionalvariation, which determines the need tostudyitboth in thecitiesandperipheral areas.
Year
Volume
3
Issue
303
Physical description
Dates
published
2014-11-21
Contributors
References
 • Grabowska-Lusińska, I., Żylicz, A. (2008), Czy polska gospodarka potrzebuje cudzoziemców?, Warszawa.
 • Grzymała-Kazłowska, A., Łodziński, S. (2006), Problemy integracji imigrantów. Koncepcje, badania, polityki, Warszawa.
 • Kaczmarczyk, P., Okólski, M. (2008), Polityka migracyjna jako instrument promocji zatrudnienia i ograniczenia bezrobocia, Warszawa.
 • Kwiatkowski, E. (2010), Kluczowe wyzwania polskiego rynku pracy W: Rynek pracy w Polsce- tendencje, uwarunkowania i polityka państwa, red. E. Kwiatkowski,
 • L. Kucharski, Łódź.
 • Organiściak-Krzykowska, A., Piotrowski, M. (2011), Potrzeby zwiększania aktywności zawodowej osób
 • w wieku 45+, „Studia ekonomiczne: Dylematy współczesnego rynku pracy”, nr 78, Katowice.
 • Piore, M. J. (1979). Birds of Passage: Migrant Labour and Industrial Societies, Cambridge.
 • Polityka migracyjna Polski- stan obecny i postulowane działania (2011). Departament Polityki Migracyjnej
 • MSWiA, Warszawa.
 • Rocznik Demograficzny 2010, GUS, Warszawa.
 • Strona internetowa MPiPS:
 • http://www.mpips.gov.pl/analizy-i-raporty/cudzoziemcy-pracujacy-w-polsce-statystyki
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-issn-2353-7663-year-2014-volume-3-issue-303-article-245
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.