PL EN


2014 | 3 | 303 |
Article title

Edukacyjne uwarunkowania powrotów Polaków z emigracji zarobkowej

Content
Title variants
EN
Educational determinants of return migration of Poles
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Procesy migracyjne stanowią istotną kwestię społeczno-ekonomiczną we współczesnym świecie. Szczególnie interesującym problemem jest skala i charakter przemieszczeń ludności z krajów, które przystąpiły do UE w 2004 r. Rozszerzenie UE wpłynęło na zwiększenie udziału ludności w emigracjach czasowych. Dane szacunkowe wskazują, iż w 2012 r. liczba Polaków uczestniczących w emigracji czasowej w krajach UE wyniosła 1720 tys. osób zwiększyła się prawie 4-krotnie w stosunku do 2002 r. (451 tys.). W tym kontekście istotną kwestię stanowią powroty z migracji. Niniejszy artykuł dotyczy edukacyjnych determinant migracji powrotnych Polaków. Celem jest diagnoza i ocena uwarunkowań emigracji i migracji powrotnych Polaków z wykształceniem wyższym. Na podstawie przeprowadzonych badań empirycznych ustalono kwestię zgodności pracy wykonywanej za granicą z kwalifikacjami zawodowymi migrantów. W rezultacie uzyskano odpowiedź na pytanie czy praca emigracyjna wzbogaciła kapitał ludzki osób migrujących w nową wiedzę i umiejętności, czy raczej spowodowała tzw. „marnotrawstwo mózgów”, polegające na deprecjacji kwalifikacji.
EN
Migration is a very important socio-economic issue in the contemporary world. One of the interesting and pertinent research problems worth considering concerns the scale and nature of migration from countries which entered the European Union in 2004. The enlargement of the EU led to a significant increase in the number of part-time/temporary migrants. According to statistical data, the number of Polish emigrants increased nearly four times from 451 thousand in 2002 to 1720 thousand in 2012. In the context of global economic crisis, there appeared a number of questions about the international migration and return migration of Poles. This paper describes educational determinants of return migration of Poles. The main aim of paper were diagnosis and evaluation of the determinants of higher educated Poles’ migration and remigration. Based on empirical research, the paper aims to establish whether Polish migrants’ jobs are commensurate with their qualifications. There is answer the question whether migrant`s work enriched their social capital in the new knowledge and skills, or rather caused deskilling and brain waste.
Year
Volume
3
Issue
303
Physical description
Dates
published
2014-11-21
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-issn-2353-7663-year-2014-volume-3-issue-303-article-246
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.