PL EN


2014 | 4 | 304 |
Article title

INTERMENTORING MIĘDZYPOKOLENIOWY JAKO METODA ZARZĄDZANIA WIEDZĄ I POTENCJAŁEM ZESPOŁÓW ZRÓŻNICOWANYCH WIEKOWO

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Zmiany w obrazie demograficznym społeczeństw a co za tym idzie starzenie się kadr mają konsekwencje dla procesów w organizacji. Analizy statystyczne i prognozy wskazują na pogłębienie niekorzystnego procesu w najbliższych latach [Kinsela i He, 2008, s.7]. Organizacje odnotowują negatywne zjawiska w obszarze zachowań organizacyjnych wynikające ze zmian demograficznych, takie jak dyskryminacja czy brak transferu wiedzy a działy HR coraz częściej koncentrują swoją uwagę na zapobieganiu im [Kumar i Everaard, 2008, s.30]. Artykuł prezentuje narzędzie, pozwalające przeciwdziałać skutkom przepaści pomiędzy pracownikami z różnych grup generacyjnych, stanowiąc źródło wzbogacające portfel metod zarządzania zasobami ludzkimi współczesnych menadżerów. 
Year
Volume
4
Issue
304
Physical description
Dates
published
2015-02-02
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-issn-2353-7663-year-2014-volume-4-issue-304-article-240
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.